Thăm dò nước dưới đất phục vụ cung cấp nước cho Công ty TNHH điện tử MSL Việt Nam

Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam có trụ sở tại Xóm 5, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Việc tìm kiếm thăm dò nguồn nước với lưu lượng và chất lượng tốt để cấp nước lâu dài phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt của cán bộ nhân viên trong công ty được xác định là hết sức cần thiết.

Để thực hiện cung cấp nước phục vụ sản xuất lâu dài cho Nhà máy, Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam đã ký hợp đồng kinh tế số 01/2015/HĐKT-KTTNN với Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn Tài nguyên nước để thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống khai thác nước ngầm”.

DL65

Các các bộ kỹ thuật tại Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành phân tích đặc điểm địa lý, kinh tế, tự nhiên tại khu vực thăm dò. Dựa trên các kết quả tổng hợp phân tích tài liệu hiện có, đã chỉ ra khu vực thăm dò tồn tại 5 đơn vị địa chất thủy văn theo thứ tự từ mặt đất xuống. Trong đó, tầng chứa nước qp trong các trầm tích Pleistocen giữa – trên thuộc hệ tầng Hà Nội có thành phần chủ yếu là cuội, sỏi lẫn cát có khả năng chứa nước tốt. Chất lượng nước tốt cả về loại hình hóa học và ít bị nhiễm bẩn. Qua các tài liệu địa tầng lỗ khoan ta thấy độ sâu phân bố của tầng chứa nước tương đối ổn định và có quy luật. Nếu lấy một mặt cắt từ Đông Nam lên Tây Bắc, nghĩa là từ biển vào đất liền thì phía Bắc vùng nghiên cứu tầng chứa nước có thế nằm nông nhất, cách mặt đất khoảng 30 – 35m. Về phía trung tâm tầng chứa nước chìm sâu xuống độ sâu từ 90 – 105m, có nơi lên tới hàng trăm mét hoặc hơn nữa. Ra phía bờ biển tầng chứa nước lại dâng cao và nằm ở độ sâu 60-70m. Chiều dày tầng chứa nước cũng biến đổi một cách có quy luật. Phía Tây Bắc vùng, thuộc phía Nam huyện Ý Yên, huyện Vụ Bản tầng chứa nước có chiều dày mỏng nhất (10-15m), càng ra phía biển chiều dày tầng chứa nước càng tăng, có nơi đạt tới 30-50m. Chiều dày trung bình tầng chứa nước là 28,4m.

Đề án đã tiến hành khoan thăm dò xác định địa tầng, tầng chứa nước, đánh giá trữ lượng và chất lượng nước khu vực thăm dò. Khai thác nước phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt lâu dài cho Công ty với lưu lượng là 400m3/ngày đêm.

Các kết quả tính toán cho thấy việc khai thác nước tại bãi giếng sẽ đảm bảo độ hạ thấp mực nước không vượt quá giới hạn cho phép trong suốt thời gian khác thác. Đây là kết quả tính toán quan trọng cho việc khai thác nước dưới đất nhằm tránh hiện tượng cạn kiệt nguồn nước nói riêng và bảo vệ tài nguyên nói chung tại địa phương./.

(Mai Phú Lực)