Home Công trình dự án Nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành

Nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành

Các chuyên gia trẻ tham gia giải quyết thách thức về quản lý tài...

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi thông tin, kinh nghiệm và tập huấn nâng cao năng lực cho các...

Kết quả điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây...

Việt Nam là một quốc gia biển với trên 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, đường bờ biển dài 3.260km, có tổng diện tích khoảng...

Để nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên...

Trả lời: Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài đã tiến hành thực hiện các nội dung sau: Nội dung 1:...

Kết quả nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài...

Với sự gia tăng dân số và nhu cầu sử dụng tài nguyên nước và đất ngày càng tăng, việc phân bố nguồn nước...

Kết quả thực hiện đề án:” Bảo vệ nước dưới đất các đô thị...

Trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng trầm trọng, đặc biệt là tình trạng khai thác nước dưới đất quá...

Đề án:” Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn – giai đoạn...

Trả lời: Trong bối cảnh môi trường ngày càng bị ô nhiễm và tình trạng thiếu nước ngày càng nghiêm trọng, việc bảo vệ...

Định hướng khai thác sử dụng tài nguyên nước trên các đảo Trần, đảo...

Việt Nam là một quốc gia biển với trên 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, đường bờ biển dài 3.260km, có tổng diện tích khoảng...

Phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất cho các tầng chứa nước...

Bảo vệ tài nguyên nước được xem là một trong những giải pháp quan trọng cho phát triển bền vững. Vì vậy, trong những...

Khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ có những...

Một số tác động cơ bản của việc khai thác, sử dụng nước dưới đất: - Làm hạ thấp mực nước dưới đất: Việc khai...

Khả năng khai thác của các tầng chứa nước trong tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang có 3 tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích hệ Đệ tứ, 5 tầng chứa nước khe nứt, khe...