Trung tâm QH&ĐTTNNQG báo cáo tổng quan về lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình

IMG_1702_reSáng ngày 14/7/2016, tại Hội thảo “Lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình” do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, TS. Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã trình bày báo cáo tổng quan lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

Lưu vực sông Hồng – Thái Bình là lưu vực sông liên quốc gia, lưu vực sông lớn thứ 2 của Việt Nam, bao gồm nhiều tiểu lưu vực sông lớn như sông Đà, sông Lô, sông Thao, sông Gâm,… và có tầm quan trọng đặc biệt trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

IMG_1753_re

Có thể nói rằng, Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình là một quy hoạch tiếp cận tổng thể đầu tiên, sẽ là tiền đề cho các quy hoạch chi tiết khác tại khu vực. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến góp ý về các nội dung chủ yếu cần thực hiện trong quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

Việc lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình là một nhiệm vụ cấp thiết để phát triển bền vững an ninh nguồn nước, tăng hiệu quả kinh tế và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong tương lai; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các vùng và nhóm đối tượng sử dụng nước, giữa thượng nguồn và hạ nguồn. Đây là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và được nhân dân rất quan tâm. Bởi quy hoạch tài nguyên nước là một trong những nền tảng đặc biệt quan trọng để xây dựng các quy hoạch về phát triển kinh tế, xã hội.

Hội thảo “Lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình” đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, tâm huyết góp ý của nhiều nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài nước, các nhà quản lý đến từ nhiều Bộ ban ngành. Là đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình theo Quyết định số 1122/QĐ-BTNMT ngày 19/5/2016 về việc giao nhiệm vụ triển khai xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã chủ trì tổ chức xây dựng đề cương, lập hồ sơ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình theo quy định tại Điều 51 và Điều 52 của Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước.

IMG_1696_re

Thông qua Hội thảo “Lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình”, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý từ nhiều góc độ, nhiều phương diện của các nhà khoa học và điều chỉnh bổ sung trong quá trình lập quy hoạch để có được sản phẩm quy hoạch chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho và góp phần quản lý tốt tài nguyên nước của đất nước, bảo vệ bền vững tài nguyên nước quốc gia.

IMG_1662_re

(Hồng Nhung – NAWAPI)