Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước về bản đồ quy hoạch tài nguyên nước

Hiện nay, chưa có văn bản quy định hay hướng dẫn kỹ thuật thành lập bộ bản đồ của sản phẩm Quy hoạch tài nguyên nước. Bộ bản đồ của sản phẩm Quy hoạch tài nguyên nước cho tất cả các dự án Quy hoạch tài nguyên nước đã và đang thực hiện đều được thành lập dựa vào yêu cầu đặt ra của từng nhiệm vụ, từng dự án, từng địa phương cụ thể chính vì thế không có sự thống nhất; Do đó cần nghiên cứu thể hiện và lập maket bộ bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông. Sau đây là một số loại bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông:

Trong quy hoạch có thể hiện các bản đồ bảo vệ nguồn nước, các vùng dễ bị tổn thương với màu sắc khác nhau, cụ thể:

Vùng được tô màu vàng nhạt thể hiện lượng bổ cập cho nước dưới đất;

Vùng màu hồng nhạt, màu xanh, màu nâu, màu xanh nhạt thể hiện vùng nhạy cảm bảo vệ mực nước tại các giếng khoan với cấp độ 1, 2, 3, 4;

Khoanh vùng khai thác tiềm năng nước dưới đất thể hiện bằng các vùng khép kín kẻ sọc màu đen, màu đỏ

Bản đồ về quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn 2015-2021 của lưu vực sông quốc tế Duero – Tây Ban Nha. Đây là dự án quy hoạch sông liên quốc tế Duero qua hai nước Tây Ban Nhà và Bồ Đào Nha, cụ thể:

Bản đồ phân vùng tính toán thủy văn: thể hiện ranh giới các vùng, các tiểu lưu vực trong vùng với các màu sắc khác nhau;

Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước cho từng tiểu lưu vực: thể hiện các vùng khai thác, sử dụng có các công trình khai thác thể hiện bằng các biểu tượng khác nhau, chú thích công trình được đưa vào trong hộp;

Bản đồ cân bằng nước lưu vực: thể hiện bằng các vùng khép kín, được tô màu với các gram màu khác nhau thể hiện mức độ đủ nước, các dạng thiếu nước cho lưu vực;

Bản đồ bảo vệ các nguồn nước mặt: thể hiện bằng cách tô màu xanh cho sông, hồ vùng cần bảo vệ…

Bản đồ thể hiện chất lượng nước mặt, mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt bằng cách khoanh vùng dọc sông, suối; tô màu vùng với mã màu khác nhau thể hiện cấp độ ô nhiễm nguồn nước từ cao xuống thấp;

Biểu đồ thể hiện trong bản đồ về nguồn nước khả dụng (nguồn nước có thể khai thác) và nhu cầu dùng nước hàng năm; nguồn nước khả dụng (nguồn nước có thể khai thác) và nhu cầu nước vào mùa khô.