Thuận lợi, khó khăn và những thách thức khi tìm kiếm nguồn nước trên các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Việt Nam có bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam. Các đảo thuộc các tỉnh ven biển của Việt Nam, trải dài từ Quảng Ninh đến Kiên Giang. Phần lớn các đảo nằm xa bờ và có cấu trúc địa chất phức tạp. Do đó, quá trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước bên cạnh những thuận lợi luôn gặp phải những khó khăn và những thách thức vô cùng lớn.

Các khó khăn chính có thể kể ra khi thực hiện dự án đó là: Tài nguyên nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng trên biển đảo là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Hiện tại việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường giải quyết nạn thiếu nước trên đảo là rất cần thiết và được các cấp thẩm quyền quan tâm. Hầu hết các đảo không có tài nguyên nước mặt hoặc có nhưng chất lượng không tốt do đó yêu cầu phải có được thông tin toàn diện về tiềm năng NDĐ, và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là một trong những đơn vị đầu ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng cũng như cả nước nói chung trong lĩnh vực tài nguyên nước. Do đó, nguồn lực về con người cũng như trang thiết bị có thể đáp ứng tốt những yêu cầu này.

Tuy nhiên, quá trình thi công cũng gặp không ít các khó khăn như: Các đảo xa đất liền nên điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn trong công tác vận chuyển, cung cấp vật tư thiết bị; Các đảo thiếu nước ngọt vì vậy việc cung cấp nước phục vụ thi công và sinh hoạt cho các tổ đội trong thời gian thi công trên đảo gặp nhiều khó khăn; Nhiều đảo nằm xa đất liền nên an ninh phức tạp; Phần lớn các đảo có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thiếu thốn về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của các tổ thi công; Việc kiểm tra, giám sát thi công cũng gặp nhiều khó khăn khi các công trình thi công phải bố trí trên nhiều đảo.

Bên cạnh những thuận lợi và khó khăn kể trên, dự án cũng phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Đó chính là Dự án được sự quan tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho phát triển kinh tế biển đảo, do đó đòi hỏi dự án phải đạt được kết quả cao về chuyên môn và ứng dụng hiệu quả cho nhu cầu cấp thiết hiện nay, đặc biệt trong vấn đề an ninh quốc phòng biển đảo; Trong điều kiện kinh phí hạn chế nhưng phải đầu tư nghiên cứu giải quyết nhiều vấn đề sẽ là khó khăn cho các đơn vị thực hiện. Do đó, các nội dung và phương pháp nghiên cứu, phải được chọn lựa dựa theo nguyên tắc hiệu quả cả về kỹ thuật và kinh tế; Trên một số đảo có một số đề tài, dự án đã và đang thực hiện của các đơn vị và tổ chức khác nhau. Vì vậy, cần thiết lập các mối quan hệ trao đổi thông tin lẫn nhau để cùng đạt hiệu quả cao nhất và giảm thiểu kinh phí thực hiện./.