Thống nhất nội dung dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết các tầng chứa nước tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và dự phòng cho các vùng khô hạn, xâm nhập mặn và chịu ảnh hưởng của nước biển dâng ở đồng bằng sông Cửu Long”

lat_24052016_3

Ngày 24/5/2016, tại trụ sở, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tổ chức họp thống nhất nội dung của dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết các tầng chứa nước tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và dự phòng cho các vùng khô hạn, xâm nhập mặn và chịu ảnh hưởng của nước biển dâng ở đồng bằng sông Cửu Long”. Thành phần tham dự gồm có: Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Công, Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy cùng lãnh đạo các Ban.

Tại buổi họp, ông Thân Văn Đón, Phó Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế đã trình bày 02 nội dung chính là mục tiêu và nhiệm vụ của dự án:

Về mục tiêu, dự án được đề xuất với 03 mục tiêu chính: i) Đánh giá được hiện trạng, diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long; ii) Đánh giá được đầy đủ thông tin về số lượng, chất lượng các tầng chứa nước; khoanh định được các khu vực có triển vọng cấp nước sinh hoạt và dự phòng tại các vùng khô hạn, xâm nhập mặn và chịu ảnh hưởng của nước biển dâng; iii) Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và dự phòng; đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng tiết kiệm hiệu quả và bảo vệ nguồn nước dưới đất ở các vùng khô hạn, xâm nhập mặn.

Về nhiệm vụ, dự án thực hiện 05 nhiệm vụ: i) Thu thập tổng hợp, phân tích thông tin dữ liệu để xác định phạm vi, mức độ điều tra chi tiết các tầng chứa nước ở các vùng khô hạn, xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long; ii) Điều tra chi tiết các tầng chứa nước dưới đất ở khu vực khô hạn, xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long; iii) Thi công các dạng công tác, khoan tìm kiếm và kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, sản xuất ở các vùng khô hạn, xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long; iv) Đánh giá chi tiết số lượng, chất lượng, xác định, khả năng cung cấp nước của các tầng chứa nước, phân vùng triển vọng và lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất ở các vùng khô hạn, xâm nhập mặn; v) Xác định các phương pháp khai thác và sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

Một số hình ảnh của cuộc họp:

lat_24052016_4

lat_24052016_1

(TTDLQH&ĐTTNN)

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Ngày 24/05/2016, tại trụ sở Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tổ chức cuộc họp nhằm mục đích thống nhất lại nội dung của dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết các tầng chứa nước tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và dự phòng cho các vùng khô hạn, xâm nhập mặn và chịu ảnh hưởng của nước biển dâng ở đồng bằng sông Cửu Long”. Thành phần tham dự bao gồm: Tổng Giám đốc – Tống Ngọc Thanh, Phó Tổng Giám đốc – Nguyễn Chí Công, Phó Tổng Giám đốc – Triệu Đức Huy cùng lãnh đạo các ban thuộc Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Tại buổi họp, ông Thân Văn Đón – Phó Trưởng Ban KHCN&HTQT đã thay mặt các lãnh đạo trình bày 2 nội dung chính là mục tiêu và nhiệm vụ của dự án:

– Về mục tiêu

+ Đánh giá được hiện trạng, diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long.

+ Đánh giá được đầy đủ thông tin về số lượng, chất lượng các tầng chứa nước; khoanh định được các khu vực có triển vọng cấp nước sinh hoạt và dự phòng tại các vùng khô hạn, xâm nhập mặn và chịu ảnh hưởng của nước biển dâng.

+ Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và dự phòng; đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng tiết kiệm hiệu quả và bảo vệ nguồn nước dưới đất ở các vùng khô hạn, xâm nhập mặn.

– Về nhiệm vụ

+ Thu thập tổng hợp, phân tích thông tin dự liễu để xác định phạm vi, mức độ điều tra chi tiết các tầng chứa nước ở các vùng khô hạn, xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long.

+ Điều tra chi tiết các tầng chứa nước dưới đất ở khu vực khô hạn, xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long

+ Thi công các dạng công tác, khoan tìm kiếm và kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, sản xuất ở các vùng khô hạn, xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long

+ Đánh giá chi tiết số lượng, chất lượng, xác định, khả năng cung cấp nước của các tầng chứa nước, phân vùng triển vọng và lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất ở các vùng khô hạn, xâm nhập mặn

+ Xác định các phương pháp khai thác và sử dụng tiết kiệm nguồn nước

Một số hình ảnh của cuộc họp: