Nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2016 của đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu phương pháp ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước, áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vệ”

20_09_tcHaChiều ngày 20/9/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2016 của đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu phương pháp ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước, áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vệ” do ThS. Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt làm Chủ nhiệm đề tài.

Tham dự buổi nghiệm thu có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia; Ông Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính; ông Thân Văn Đón – Phó Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế cùng các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, ông Nguyễn Ngọc Hà thay mặt nhóm tác giả báo cáo khối lượng đã thực hiện được trong năm 2016 của đề tài. Trong năm 2016, đề tài đã thực hiện đầy đủ các hạng mục công việc là hoàn thiện 10 báo cáo chuyên đề.

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, đề tài đã cơ bản hoàn thành tốt về khối lượng, chất lượng các hạng mục công việc thực hiện trong năm 2016. Tuy nhiên, chủ nhiệm đề tài cần xem xét lại bố cục các báo cáo, tên các chuyên đề cần sửa lại cho đúng với quyết định phê duyệt, bìa các báo cáo cần làm đúng theo mẫu.

Các thành viên trong hội đồng đã xem xét và thống nhất đề nghị Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu toàn bộ khối lượng mà đề tài đã thực hiện. Tuy nhiên đề tài còn một số thiếu xót trong sản phẩm đề nghị chủ nhiệm đề tài sớm hoàn thiện.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

20_09_Ha

20_09tvhd

20_09_toan_canh1

(TTDLQH&ĐTTNN)