Nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2016 của đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network – ANN) trong tính toán lực chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu”

20_09_tc_ThuanChiều ngày 20/9/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2016 của đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network – ANN) trong tính toán lực chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu” do ThS. Luyện Đức Thuận – Trưởng phòng Quy hoạch TNN, Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự Hội đồng nghiệm thu có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia; Ông Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính; ông Thân Văn Đón – Phó Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế cùng các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, ông Luyện Đức Thuận thay mặt nhóm tác giả báo cáo khối lượng đề tài đã thực hiện được trong năm 2016. Trong năm 2016, đề tài đã xây dựng 06 báo cáo chuyên đề nội dung áp dụng mô hình nơron nhân tạo được thiết lập thử nghiệm tính toán các phương án bảo vệ tài nguyên nước cho một tiểu lưu vực, đại diện trong lưu vực sông Cầu, tính toán lực chọn mô hình ANN, lập báo cáo tổng kết đề tài.

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, các báo cáo của đề tài rõ ràng, đáp ứng cả về nội dung và hình thức với yêu cầu. Các thành viên trong hội đồng đã xem xét và thống nhất đề nghị hội đồng nghiệm thu toàn bộ khối lượng mà đề tài đã thực hiện. Tuy nhiên,  chủ nhiệm đề tài cần hoàn thiện thêm về khối lượng một số chuyên đề, sửa tên các báo cáo theo quyết định phê duyệt, hoàn thiện báo cáo tóm tắt theo thông tư hướng dẫn.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

20_09_Thuan20_09tvhd3

20_09_toancanh3
(TTDLQH&ĐTTNN)