Kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân tài chính dự án:” Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao và khan hiếm nước”

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân tài chính dự án:” Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao và khan hiếm nước”.

Từ ngày 08 đến 10 tháng 9 năm 2016, Vụ Tài chính thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức đi thị sát, kiểm tra tiến độ thực hiện cũng như quy trình giải ngân, sử dụng vốn của dự án:” Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao và khan hiếm nước”.

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; ông Vũ Văn Sơn, Trưởng ban Kế hoạch tài chính, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; ông Phạm Văn Khoa, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam; ông Vũ Mạnh Tùng, Chủ nhiệm hợp phần dự án cùng một số cán bộ kỹ thuật thuộc Trung tâm và Liên đoàn.

Trong những ngày làm việc tại Liên đoàn, đoàn kiểm tra đã đi thị sát và kiểm tra các lỗ khoan thi công thuộc ba tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng. Đây là một phần trong công tác kiểm tra của Đoàn. Các lỗ khoan đã được hoàn thành và đạt tiêu chí kỹ thuật, yêu cầu của dự án đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh tại lỗ khoan VCST10, VCST11 tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú do Đoàn tài nguyên nước Sông Vàm Cỏ thực hiện:

unnamed_1

unnamed_2

unnamed

(TT Dữ liệu Quy hoạch và điều tra TNN)