Kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

Tỉnh Quảng Bình có chung đường biên giới với Lào dài gần 202 km, thuộc địa phận 09 xã gồm: Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa); Trọng Hóa, Dân Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa); Thượng Trạch (huyện Bố Trạch); Lâm Thủy, Kim Thủy (huyện Lệ Thủy) và Trường Sơn (huyện Quảng Ninh). Năm 2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình với tổng diện tích là 3314.2 km2 và đã đạt được một số kết quả như sau:

– Về tài nguyên nước mưa: xác định tổng lượng tài nguyên nước mưa nội sinh trên diện tích các xã thuộc vùng dự án là 9.0 tỷ m3, lượng mưa trung bình khoảng 2650mm, lượng mưa bình quân tăng dần từ bắc xuống nam trên phạm vi tỉnh Quảng Bình. Với đặc điểm địa hình chủ yếu miền núi, các sông thường nhỏ và có độ dốc lớn mật độ sông suối tại các xã thuộc huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa, Lệ Thủy khá dày, trong khi đó các xã thuộc huyện Bố Trạch, Thượng Hóa, Hóa Sơn của huyện Minh Hóa có rất ít các sông suối mà chủ yếu là các khe nước nhỏ, hầu hết các suối này đều không có nước vào mùa khô mà chỉ có nước khi có mưa. Vì vậy, tại một số khu vực vẫn xảy ra tình trạng thiếu nước vào mùa khô nhưng không gây ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp.

-Về tài nguyên nước mặt: xác định được tổng lượng dòng chảy khoảng 5.4 tỷ m3, mô đun dòng chảy năm dao động trong khoảng 49-54l/s/km2. Tổng lượng tài nguyên nước mặt trung bình nhiều năm tương ứng với tần suất P=25% là 5.87 tỷ m3, P=50% là 5.35 tỷ m3, P=75% là 4.85 tỷ m3, P=95% là 4.21 tỷ m3.

                                                   Lấy mẫu nước thủ công trên sông

Về chất lượng nguồn nước mặt: Nhìn chung, chất lượng nước trên các sông
suối tại thời gian lấy mẫu có chất lượng còn tốt, với đặc điểm là dòng chảy mùa
kiệt được cung cấp từ nước ngầm do đó chất lượng các nguồn nước trên các xã biên
giới Việt Nam – Lào có khả năng sử dụng tốt cho mục đích sinh hoạt và tưới tiêu.
Tuy nhiên với mục đích dùng cho sinh hoạt như ăn uống thì cần phải có thêm biện pháp xử lý trước khi sử dụng.

-Về vấn đề nổi cộm liên quan đến tài nguyên nước: Theo kết quả điều tra vùng dự án hiện vẫn đang xảy ra các vấn đề chính là thiếu nước, cạn kiệt, một số khu vực còn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do địa hình trũng thấp.

Kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tại tỉnh Quảng Bình năm 2020 đã đánh giá được chi tiết đặc điểm phân bố, số lượng và chất lượng tài nguyên nước mặt thuộc 09 xã biên giới Việt – Lào. Hiện tại, dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum (tỷ lệ 1/100.000) vẫn đang thực hiện các hạng mục tiếp theo để hoàn thành mục tiêu đề ra của dự án, tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác phát triển liên quốc gia giữa Việt Nam với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.