Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên đảo Phượng Hoàng – tỉnh Quảng Ninh

DL145Nằm trong nội dung thực hiện của dự án “Điều tra đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”, Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước – Trung tâm Quy hoạch và  Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ TN&MT đã triển khai công tác điều tra thực địa nhằm đánh giá chi tiết tài nguyên nước mặt trên đảo Phượng Hoàng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Mục đích của công tác điều tra thực địa đánh giá tài nguyên nước mặt nhằm thu thập thông tin về đặc trưng cơ bản của các suối, ao, hồ; đặc điểm nguồn nước mưa, nước mặt và hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt trên đảo Phượng Hoàng. Công tác điều tra thực địa tập trung cập nhật thông tin, tài liệu, số liệu về đặc điểm tình hình nguồn nước mặt; điều tra chi tiết các vùng, khu vực, đối tượng trọng điểm trên đảo. Tại các suối trên đảo, đã xác định được tên suối, vị trí tọa độ điểm đầu, điểm cuối của đoạn suối, độ dài, độ rộng lòng suối; các hoạt động khai tác, sửu dụng nước mặt trên đoạn suối, đặc điểm hệ sinh thái hai bên bờ. Đánh giá sơ bộ tại hiện trường về chất lượng nước, khả năng nhiễm mặn, khả năng ô nhiễm trên các con suối.
DL146

Với diện tích 7,5 km2, đảo Phượng Hoàng thuộc xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại, trên đảo có một số con suối nhỏ như suối Lòng Phu, suối Lòng Trà Vàng với lưu lượng về mua khô khoảng 50 – 70l/s. Lòng suối gồ ghề, thoải đều từ trung tâm đảo ra biển. Chất lượng nước tại các suối trên đảo tương đối tốt, tuy  nhiên, đôi chỗ do thực vật phát triển và bị phân hủy nên những khu vực đó chất lượng nước có dấu hiệu bị ô nhiễm.

DL147

Những thông tin từ công tác điều tra thực địa là cơ sở tin cậy không những cho việc tổng hợp, phân tích, đánh giá tài nguyên mặt mà còn là một dạng công tác quan trọng phục vụ cho việc đánh giá tài nguyên nước nói chung trên đảo Phượng Hoàng. Kết quả từ việc đánh giá về số lượng, chất lượng nước trên đảo là những thông tin quan quan trọng cho việc lập quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên đảo trong tương lai./.

 

(Mai Phú Lực)