Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

lat_22022017_4Sáng ngày 22/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất vùng vúi cao, vùng khan hiếm nước” trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Trung tâm CL&BV TNN thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm CL&BV TNN.

lat_22022017_5 Năm 2016, Dự án đã hoàn thành thực hiện các nhiệm vụ sau:

 – Về công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, Dự án đã điều tra khảo sát làm sáng tỏ đặc điểm tài nguyên nước vùng nghiên cứu cũng như chỉ ra những khu vực có triển vọng để đo địa vật lý xác định vị trí khoan thăm dò.
 – Về công tác địa vật lý, Dự án đã tiến hành đo và chỉ ra vị trí khoan thăm dò.
 – Về công tác khoan, Dự án đã tiến hành khoan và kết cấu 05 lỗ khoan với tổng chiều sâu 540m.
– Về công tác hút nước thí nghiệm, Dự án đã thực hiện tại 02 vùng Kom Tum, Sa Bình và đã thu được kết quả khả quan.
Năm 2017, Dự án tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: i) Phân tích, đánh giá điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng và khả năng khai thác bền vững nguồn nước dưới đất; ii) Chuẩn bị nội dung, thông tin và biên tập các bản đồ; iii) Công tác khoan khảo sát thăm dò nước dưới đất, kết cấu thành giếng khoan đảm bảo đủ điều kiện khai thác bền vững.
 Tại cuộc họp, Hội đồng về cơ bản đã nhất trí với kết quả thực hiện của dự án trong năm 2016 cũng như kế hoạch hoạt động trong năm 2017 của đơn vị; đồng thời đề xuất các biện pháp kỹ thuật nhằm duy trì, kết nối những kết quả đã đạt được của dự án, đảm bảo việc vận dụng hiệu quả và bền vững trong tương lai.

(TTDLQH&ĐTTNN)