Họp Hội đồng thẩm định đề cương Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình

IMG_9303Ngày 25 tháng 10 năm 2016, Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề cương Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình. Tham gia Hội đồng gồm có các chuyên gia thuộc các Bộ, Ban ngành cũng như các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực tài nguyên nước. Đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng chủ trì  cuộc họp.

Hội đồng đã nghe ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia trình bày bản Đề cương nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình. Bản đề cương đã nêu chi tiết sự cần thiết phải lập quy hoạch cho lưu vực sông trong bối cảnh phát triển kinh tế, xã hội chung của toàn vùng. Đặc biệt, đây là một lưu vực hở, có dòng chảy lớn từ các nước khác vào Việt Nam cũng như từ Việt Nam sang các nước lân cận. Mục tiêu chính của quy hoạch lưu vực sông nhằm chủ động về nguồn nước cho lưu vực sông Hồng – Thái Bình cũng như đảm bảo công bằng, hợp lý giữa các vùng, các đối tượng trên lưu vực quy hoạch; Bên cạnh đó, việc phòng, chống , khắc phục sạt lở bờ sông đối với dòng chính và các dòng nhánh chủ yếu cũng như làm cơ sở để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các ngành dùng nước, quy hoạch tài nguyên nước cấp tỉnh cũng được đặc biệt quan tâm.

Chủ trì Hội đồng thẩm định, ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Hội đồng tập trung vào các vấn đề chính như: Phải xác định được rõ các tiêu chí ưu tiên trong quy hoạch; Mục tiêu quy hoạch đưa ra có cần phải bổ xung, điều chỉnh hay không; Phạm vi, đối tượng của quy hoạch cũng như các vấn đề trọng tâm khác, đặc biệt là phải có sự tham khảo đối với các quy hoạch tổng thể cũng như quy hoạch ngành đã và đang thực hiện trong lưu vực.

IMG_9062

Hội đồng cũng đã nghe ý kiến phản biện, góp ý, bổ sung của các thành viên trong Hội đồng đến từ các Bộ, Ban ngành cũng như các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch tài nguyên nước như ông Nguyễn Văn Tài – Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi Trường; ông Trần Quý Kiên – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Trần Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây Dựng; ông Nguyễn Đức Căn – Phó Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Công An; ông Hà Văn Khối – chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch tài nguyên nước… Các ý kiến đóng góp đều nhất trí với việc cần thiết phải có một quy hoạch tổng thể cho lưu vực sông Hồng – Thái bình. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến đóng góp bổ xung như: Trong bản đề cương chưa có phương án chủ động phân bổ nguồn nước; Cơ chế chỉ huy, phối hợp, điều hành trong việc phân bổ nguồn nước trong các tình huống khẩn cấp chưa thực sự rõ ràng; Sự cần thiết phải có đánh giá tác động môi trường và báo cáo cụ thể đối với một quy hoạch mang tính dài hơi và quan trọng; Việc bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học cũng như các di tích lịch sử, văn hóa trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch; Phạm vi quy hoạch liên quan đến vùng ven biển và cửa sông nên rõ ràng hơn; Mạng lưới quan trắc trong vùng còn ít và đa số đã lạc hậu, nên đưa vào quy hoạch các điểm quan trắc mới, hiện đại để hoàn thiện hệ thống; Cần tổng hợp các quy hoạch đã thực hiện ở lưu vực sông Hồng – Thái Bình từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Mô hình tính toán nên bổ sung thêm các mô hình khác, bổ sung thêm các công nghệ khác để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong vấn đề quy hoạch.

IMG_9082

Phát biểu chỉ đạo tại Hội đồng thẩm định, ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ tịch Hội đồng thẩm định yêu cầu các thành viên trong Hội đồng có ý kiến gửi lại cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng và tiến hành sữa chữa, bổ sung để hoàn thiện đề cương; Về phạm vi quy hoạch cần phải chủ động và vấn đề phối hợp với các Bộ, Ban ngành, địa phương cần phải được phân định rõ khi đề cương được thông qua. Việc phối hợp với nước bạn có dòng chảy vào lưu vực trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch cần được thực hiện một cách nghiêm túc và cẩn thận. Trung tâm cần rà soát các quy hoạch sẵn có của các ngành cũng như quy hoạch tổng thể trong lưu vực để tránh chồng chéo, trên nguyên tắc kế thừa, phát huy và bổ sung những thứ đã có sẵn.

IMG_9025

Hội đồng kết thúc trong sáng cùng ngày./.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp Hội đồng thẩm định đề cương:

IMG_9029

IMG_9091

IMG_9115

IMG_9157

IMG_9181IMG_9160

IMG_9260

(Thanh Sơn – TTDLQH&ĐTTNN)