Hội thảo Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình

IMG_1742Ngày 27/5/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội thảo lập đề cương dự án Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình. Tham dự Hội thảo có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; Lãnh đạo các Ban chuyên môn: Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, Quy hoạch tài nguyên nước.

Tại Hội thảo, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, đây là dự án quan trọng hàng đầu, dự án lớn nhưng phải hoàn thành trong thời gian ngắn, vì vậy cần chuẩn bị kĩ càng để có thể hoàn thành tốt dự án.

IMG_1743

Ông Tống Ngọc Thanh cũng nhấn mạnh rằng, cần nhanh chóng hoàn thiện đề cương dự án, sau đó lập kế hoạch cụ thể và phân công công việc cụ thể; cần thành lập ban chỉ đạo dự án, ban chủ nhiệm dự án và các tổ dự án.

IMG_1720

Tại Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Công cũng đã nêu lên một số điểm còn tồn tại, khó khăn cũng như kỹ thuật chuyên môn cần để thực hiện dự án này.

IMG_1729

Cũng tại hội thảo, ông Đỗ Trường Sinh, Trưởng ban Quy hoạch tài nguyên nước đã trình bày bản dự thảo của đề cương Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình”; nêu lên các vấn đề còn tồn tại trên lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình; kế hoạch lập quy hoạch và khối lượng dự kiến khi thực hiện Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước sông Hồng – sông Thái Bình”.

Đồng thời, các cán bộ chuyên môn đã đóng góp ý kiến, nêu lên những khó khăn, những vấn đề cần giải quyết của Dự án, từ đó xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo để có thể triển khai dự án.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo:

IMG_1732

IMG_1734

IMG_1744

(TTDLQH&ĐTTNN)