Hội thảo kĩ thuật Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Serepok: Các vấn đề còn tồn tại

IMG_2490Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2017, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tổ chức Hội thảo kĩ thuật Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sêrêpok để giải quyết một số vấn đề còn tồn tại của dự án. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Lãnh đạo các Ban: Ban Quy hoạch tài nguyên nước, Ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, Ban Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam, cùng các cán bộ chuyên trách dự án của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Lưu vực sông Sêrêpok là một trong 10 hệ thống lưu vực sông liên tỉnh lớn có vị trí đặc biệt quan trọng của nước ta, toàn bộ lưu vực sông Sêrêpok (trong lãnh thổ Việt Nam) có diện tích tự nhiên khoảng 18.230km2. Lưu vực sông Sêrêpok thuộc 4 tỉnh trong đó phần lớn diện tích nằm trong tỉnh Đăk Lăk và một phần đất thuộc tỉnh Đăk Nông (gồm các huyện Krông Nô, Đăk Mil, Đăk Song, Gia Nghĩa, Cư Jut), tỉnh Gia Lai (gồm các huyện Chư Prông, Chư Sê) và tỉnh Lâm Đồng (gồm các huyện Lâm Hà, Lạc Dương). Phía bắc giáp lưu vực sông Sê San; phía đông giáp lưu vực sông Ba, sông Cái Nha Trang; phía tây giáp Campuchia và phía Nam giáp lưu vực sông Đồng Nai.

serepok-2

Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sêrepok” được thực hiện từ năm 2015 – 2016. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Đơn vị thực hiện: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam. Các đơn vị liên quan: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lăk, Đắk Nông, Gia Lai và Lâm Đồng; Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên; Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát của dự án là quy hoạch tài nguyên nước để bảo đảm sử dụng nước hiệu quả, hài hòa, hợp lý; phòng, chống, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái, cạn kiệt nguồn nước cho các đối tượng sử dụng nước trên lưu vực sông Sêrêpok.

Mục tiêu cụ thể của dự án là bảo đảm sử dụng nước hiệu quả, hài hòa, hợp lý giữa các đối tượng sử dụng nước cho từng nguồn nước liên tỉnh và giữa các địa phương trên lưu vực sông Srêpok, khắc phục hoàn toàn tình trạng thiếu nước vào năm 2020; phân bổ nguồn nước theo định hướng giảm tỷ lệ cấp nước cho nông nghiệp để phân bổ nguồn nước cho các mục đích khác; đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước và giải quyết mâu thuẫn giữa các hộ dùng nước, các địa phương, các ngành trong lưu vực sông; phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh đối với các nguồn nước liên tỉnh và bảo đảm an ninh nguồn nước đối với sông liên quốc gia.

Trong cuộc hội thảo này, đơn vị thực hiện dự án là Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam đã nêu ra các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Ông Bùi Trần Vượng – Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam cho rằng, cần thảo luận, trao đổi ý kiến về các vấn đề:

– Mô hình thủy lực trên lưu vực sông

– Thống nhất các phương pháp tính lũ không kiểm soát trong các trường hợp sau:

+ TH1: Trên lưu vực chỉ có sông không có công trình lớn để khống chế lũ, không có điểm dự báo lũ theo quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước (theo Quyết định số: 632/QĐ-TTg ngày10tháng 5 năm 2010): Ia Drang, Ia Lốp và Hạ Ea H’Leo .

+ TH2: Trên lưu vực có công trình (thủy điện, thủy lợi lớn) khống chế trên sông chính: Thượng Ea H’Leo

+ TH3: Trên lưu vực chỉ có sông không có công trình lớn để khống chế lũ, có điểm dự báo lũ theo quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước (theo Quyết định số: 632/QĐ-TTg ngày 10tháng 5 năm 2010): Hạ Srêpok

+ TH4: Trên lưu vực có công trình (thủy điện, thủy lợi lớn) khống chế trên sông, có điểm dự báo lũ theo quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước (theo Quyết định số: 632/QĐ-TTg ngày 10tháng 5 năm 2010): Thượng Srêpok, Ea Krông Ana, Ea krông Nô.

IMG_2493

Ông Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, Trung tâm QH&ĐTTNN quốc gia – đã trực tiếp giải đáp, nêu ra các lập luận để giải quyết các vấn đề trên.

IMG_2514

Ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNN quốc gia cũng nêu lên các phương pháp tính lượng phân bổ tài nguyên nước để mọi người cùng thảo luận.

IMG_2517

Toàn thể Hội nghị đã thống nhất các phương pháp tính lũ không kiểm soát và mô hình thủy lực.

Một số hình ảnh trong hội thảo:

IMG_2497

IMG_2505

IMG_2492

(TTDLQH&ĐTTNN)