Hội thảo Dự án “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”

lat_1682016_3Ngày 15/8/2016 tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội thảo Dự án “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”. Chủ trì Hội thảo có đồng chí Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG. Tham dự Hội thảo có đại diện các Ban và các đơn vị trực thuộc liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Triệu Đức Huy cho biết Dự án “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của Nhà nước và là một trong những dự án trọng điểm của Trung tâm. Chính vì vậy, các đơn vị được giao thực hiện dự án cần sớm hoàn chỉnh mục tiêu – nhiệm vụ, từ đó làm căn cứ chủ động trong thực hiện, giảm chí phí đầu tư, tăng hiệu quả của dự án tổng thể và các dự án thành phần.

IMG_5965

Đại diện cho các Chủ nhiệm dự án, đồng chí Nguyễn Chí Nghĩa – Trưởng ban Quan trắc tài nguyên nước trình bày nội dung khái quát của dự án, để qua đó xin ý kiến thảo luận về mục tiêu và nhiệm vụ tổng thể của Dự án nhằm có những phương án điều chỉnh phù hợp và kịp thời trước khi đi vào triển khai dự án.

Mục tiêu cụ thể của Dự án là đánh giá hiện trạng, diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ về số lượng, chất lượng nguồn nước mưa, nước mặt, nước dưới đất; Tích hợp, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu theo mô hình dữ liệu lớn nhằm chuẩn hóa, quán lý thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo, ra quyết định phục vụ mục tiêu chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó BĐKH tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đề xuất, thực hiện được các giải pháp cụ thể phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước.

Nhiệm vụ của Dự án là thu thập các tài liệu điều tra, đánh giá hạn hán, xâm nhập mặn, tài liệu, địa hình, thủy văn, địa chất thủy văn và các tài liệu liên quan khác trên địa bàn 13 tỉnh triển khai Dự án; Khoanh định các vùng hạn hán, xâm nhập mặn, tìm kiếm nguồn nước mặt và nước dưới đất phục vụ chống hạn, phát triển nguồn nước; Đánh giá các nguồn nước chống hạn, các vị trí khai thác nước, lưu trữ nước mặt và bổ sung nhân tạo nước dưới đất; Giải pháp tổng thể về công trình và phi công trình trong dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, hạn hán và xâm nhập mặn trong điều kiện ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu; lưu trữ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn,… đồng thời quản lý tài nguyên nước vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Một số hình của buổi Hội thảo./.

lat_1682016_2lat_1682016_5

lat_1682016

(TTDLQH&ĐTTNN)