Hành trình đi tìm nguồn nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Việt Nam là nước có bờ biển dài, trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước thì vai trò kinh tế biển đảo có vị trí đặc biệt quan trọng. Theo suốt tiến trình lịch sử phát triển của đất nước, Nhà nước ta luôn quan quan tâm đến phát triển kinh tế biển đảo nói riêng và đất nước nói chung. Đặc biệt hơn là gắn kết mục tiêu phát triển KT-XH vơi mục tiêu bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước.

Việc ổn định tình hình cuộc sống của các cư dân trên các đảo, cụm đảo là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Nước ngọt phục vụ cho dân sinh, kinh tế và sản xuất cho các đảo, cụm đảo là điều kiện tiên quyết để thực hiện những điều đó.

Theo xu hướng toàn cầu thì thế kỷ 21 là “Thế kỷ của đại dương”, các quốc gia trên thế giới tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế biển đảo. Trong xu thế chung đó, là nước có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế Biển đảo, Việt Nam đang hướng đầu tư phát triển kinh tế biển. Để hỗ trợ cho phát triển kinh tế thì tìm kiếm, xử lý bảo đảm nguồn nước ngọt cho các đảo cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu được đặt ra. Theo kết quả điều tra, thống kê cho thấy hầu hết các đảo đều thiếu nước ngọt. Công tác điều tra tài nguyên nước trên đảo hiện còn nhiều hạn chế, mới có hơn 20 đảo và quần đảo được điều tra sơ bộ TNN, có số ít được điều tra chi tiết TNN dưới đất.

Dự án “điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ việt nam” là một dự án lớn, dự án trọng điểm nhằm hiện thực hóa hành động của Đảng và Nhà nước ta trong chính sách phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững an ninh, quốc phòng trong thời đại mới. Và hành trình đi tìm nguồn nước đã được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện một cách khẩn trương, hiệu quả.

Để thực hiện hiệu quả đề án trên, dự án đã triển khai thu thập, tổng hợp xử lý thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước các đảo và cụm đảo được lựa chọn điều tra và điều tra tổng thể TNN các đảo và cụm đảo bằng sử dụng tổ hợp các phương pháp từ nghiên cứu ảnh viễn thám; khảo sát, đo đạc, lộ trình khảo sát địa chất thủy văn; địa vật ký; khoan; khảo sát tài nguyên nước mặt; quan trắc thủy văn; lấy và phân tích các loại mẫu nước để đánh giá tài nguyên nước, phát hiện, xác định nguồn nước cấp cho từng đảo. Đây là một trong những khối lượng công việc khổng lồ và gặp phải vô vàn khó khăn, đặc biệt là với các đảo có diện tích nhỏ và dân cư thưa thớt.

Sau khi hoàn thành công tác điều tra, khảo sát và đánh giá chi tiết, dự án sẽ lựa chọn phương án cấp nước phù hợp cho các đảo: Ở nhiệm vụ này sẽ chú trọng vào hai phương án trên cơ sở các nguồn nước sẵn có và giữ nước để khai thác gồm: Cấp nước từ các nguồn nước mưa, nước mặt (sông, suối), từ các tầng chứa nước bằng các công trình khai dẫn, giếng khoan khai thác nước; Lưu trữ, bổ sung nước mưa cho nước dưới đất để cấp nước cho các đảo bằng các giải pháp công trình và phi công trình như xây dựng các công trình thu gom và lưu trữ nước mưa, nước mặt. Cải tạo lớp phủ, thảm thực vật để tăng lượng bổ cập của nước mưa cho nước dưới đất.