426 vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc 41 tỉnh trong cả nước sẽ sớm được sử dụng nguồn nước dưới đất có chất lượng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước cung cấp cho ăn uống sinh hoạt

Bo_Hop_Chuong_trinh_nuoc_vung_cao

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, vừa qua, ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3286/QĐ-BTNMT phê duyệt nội dung và dự toán Dự án số 1 “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện Dự án.

Theo Quyết định phê duyệt, Dự án được Trung tâm QH&ĐTTNNQG triển khai thực hiện từ năm 2015 – 2020, gồm 02 giai đoạn (2015 – 2017, 2018 – 2020) với mục tiêu tìm kiếm nguồn nước dưới đất có trữ lượng, chất lượng đáp ứng được yêu cầu cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước và lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất cho các vùng của dự án.

A_T_bao_cao_Nuoc_vung_cao

Theo ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, hiện nay, các vùng Dự án dự kiến triển khai gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt nghiêm trọng, người dân phải đi hàng chục km để lấy nước. Để đảm bảo lượng nước cho người dân trên địa bàn các xã vùng cao, vùng khan hiếm nước thì việc điều tra đánh giá nguồn nước ngầm, xây công trình cấp nước sinh hoạt bền vững là rất cần thiết, cấp bách và cần được đầu tư một cách hoàn thiện, đồng bộ để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cũng như chính quyền địa phương.

May_khoan_dando

Thông qua việc thực hiện thành công Dự án, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sẽ góp phần quan trọng trong việc mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đem lại giá trị to lớn đối với người dân, làm giảm bớt những khó khăn cho cuộc sống của người dân ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước, từ đó giúp cuộc sống người dân dần ổn định, người dân yên tâm định cư và thêm vững tin vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, kết quả của Dự án sẽ góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020 và tích cực góp sức trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, xóa đói giảm nghèo của các tỉnh trong vùng dự án nói riêng và cả nước nói chung.

 

(Hồng Nhung – NAWAPI)