Kiểm tra thực địa công tác khoan lấy mẫu của Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại bãi rác Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

2Với mục tiêu đánh giá đầy đủ, toàn diện hiện trạng tài nguyên nước dưới đất ở các đô thị lớn, trọng điểm và xây dựng quy hoạch tài nguyên nước, giải pháp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ, khai thác sử dụng bền vững nước dưới đất ở các đô thị lớn, sáng ngày 25 tháng 10 năm 2014, Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tiến hành kiểm tra thực địa công tác khoan lấy mẫu của Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại bãi rác Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Từ việc kết hợp giữa công tác điều tra thực địa với phân tích tài liệu, số liệu, đơn vị thi công dự án đã xác định được một số nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm cao như: bãi rác Mễ Trì; nghĩa trang Văn Điển; bãi chôn lấp kết hợp bãi rác xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên; bãi rác xã Bình Minh, huyện Thanh Oai,….

1

Đồng thời, từ kết quả khảo sát bước đầu, Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước (đơn vị thi công dự án) đã đưa ra được những nhận định sơ bộ về các nguồn nhiễm bẩn, tiến hành lấy mẫu nước giếng khoan gần các nguồn gây ô nhiễm để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm này đến nước dưới đất.

3

Qua kết quả kiểm tra thực tế, TS. Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chỉ đạo đơn vị thi công cần tập trung làm rõ hơn nữa cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn khu vực bãi rác Mễ Trì, từ đó thu thập bổ sung sơ đồ, bản vẽ chi tiết bãi rác Mễ Trì; xác định và làm rõ hướng vận động di chuyển chất bẩn từ bãi rác xuống tầng chứa nước; nghiên cứu thiết kế khối lượng điều tra, đánh giá khả năng nhiễm bẩn từ bãi rác đến tầng chứa nước.

Đồng thời, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc được giao, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng để phục vụ tốt cho công tác nghiệm thu vào tháng 12 năm 2014.

(Hồng Nhung – Khánh Linh)