Home HỢP TÁC QUỐC TẾ

HỢP TÁC QUỐC TẾ

IMG_8226_Copy

Diễn đàn quản lý nguồn nước thông minh VACI2018

  Trong khuôn khổ Tuần lễ Nước quốc tế Việt Nam lần thứ 6 (VACI 2018) diễn ra tại Hà Nội vào tháng 3 năm...
b155_1_2018

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quan trắc, giám...

Mạng quan trắc quốc gia tài nguyên nước vùng đồng bằng Bắc Bộ được xây dựng và đưa vào vận hành từ những năm...

Họp trực tuyến ký biên bản hợp tác với BGR về Dự án hợp...

Chiều ngày 21/01/2022, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Họp trực tuyến ký biên...
weap

Hội thảo giới thiệu công cụ giám sát và phân bổ nguồn nước liên...

  Ngày 02/7/2018 tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội thảo giới thiệu công cụ...