Tue01252022

Last update04:34:49 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ TNMT
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ TNMT
Mô tảQuy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tên File18-2021-tt-btnmt_Signed.pdf
Kích thước File1.03 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 15/11/2021 07:24
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống101 Tải xuống
Cập nhật 15/11/2021 07:25
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum