Wed07242019

Last update06:09:01 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Ban hành và công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước chiều vùng ven biển và 10 đảo...
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBan hành và công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước chiều vùng ven biển và 10 đảo...
Mô tảBan hành và công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước chiều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn Việt Nam; Bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam
Tên File1790-QĐ- BTNMT.pdf
Kích thước File89.67 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 10/07/2018 10:24
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống619 Tải xuống
Cập nhật 10/07/2018 10:25
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum