Wed11212018

Last update12:39:09 AM GMT

Nghiên cứu ứng dụng công cụ tự động chỉnh lý các thông số cho mô hình dòng chảy nước dưới đất

Mô hình dòng chảy nước dưới đất được dùng để đánh giá tốc độ và hướng vận chuyển của nước dưới đất thông qua các tầng chứa nước và lớp cách nước dưới bề mặt.

Bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm

Quá trình hiện đại hóa các đô thị tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, các công trình xây dựng ngầm được quy hoạch và triển khai thi công xây dựng ngày càng nhiều với quy mô lớn nhỏ khác nhau như các công trình: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng. Quá trình thi công xây dựng các công trình trên đã tiến hành thi công khoan, khai đào qua nhiều tầng chứa nước khác nhau làm thông các tầng chứa nước tạo ra các cửa sổ ĐCTV, nước trong tầng bên trên có khả năng thấm xuống các tầng chứa nước bên dưới làm biến đổi chất lượng các tầng chứa nước bên dưới.

Ứng dụng công cụ PEST để chỉnh lý các thông số cho mô hình dòng chảy nước dưới đất khu vực TP.Hà Nội

Thủ đô Hà Nội là vùng kinh tế trọng điểm đặc biệt quan trọng của cả nước. Hiện nay hầu như 100% nguồn nước sử dụng cho ăn uống sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ở thành phố Hà Nội được khai thác từ tầng chứa nước Pleistocen. Tuy nhiên, theo công bố của Trung tâm Quan trắc và Dự báo Tài nguyên nước, tại thành phố Hà Nội nguồn nước ngầm đã bị suy thoái về cả số lượng cũng như chất lượng.

Đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn đới ven sông từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên

Toàn bộ diện tích khu vực nghiên cứu từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên được phủ bởi các trầm tích Đệ tứ, trong đó 2 dải ven rìa tiếp giáp với phần rìa của đồng bằng Bắc Bộ là đồng bằng aluvi cổ. Vùng ven sông Hồng là đồng bằng aluvi trẻ, trầm tích Đệ tứ vùng nghiên cứu được chia làm 9 phân vị với tuổi và nguồn gốc khác nhau gồm: Hệ tầng Lệ Chi tuổi Pleistocen sớm, hệ tầng Hà Nội tuổi Pleistocen giữa - muộn, hệ tầng Vĩnh Phúc tuổi Pleistocen muộn, hệ tầng Hải Hưng tuổi Holocen sớm - giữa, hệ tầng Thái Bình tuổi Holocen muộn.

Cơ sở lý thuyết của mô hình với tỷ trọng nước thay đổi SEAWAT

Trong nước dưới đất thường có độ mặn nhạt khác nhau. Nước mặn thường có tỷ trọng lớn hơn so với nước nhạt, dẫn đến có áp lực của nước mặn lớn hơn so với nước nhạt. Do đó, đối với những bài toán về mô hình dòng chảy cho hệ thống tầng chứa nước có độ mặn nhạt khác nhau cần nghiên cứu đến tỷ trọng thay đổi trong nước ngầm.

Chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng Máy khoan tự hành YBp - 3A3

lat_25102016_3

Ngày 21/10/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng máy khoan tự hành nằm trong Gói thầu số 5: Máy khoan thuộc Dự án "Tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ thi công các công trình nghiên cứu, điều tra quy hoạch tài nguyên nước cho lĩnh vực tài nguyên nước".