Fri12032021

Last update03:11:03 AM GMT

Tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Ngày 09/02/2020, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức tập huấn kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất cho cán bộ kỹ thuật trong Liên đoàn, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ tài nguyên nước Liên đoàn được giao thực hiện
Nội dung tập huấn tập trung vào công tác thu thập, tổng hợp và xử lý tài liệu trong công tác khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước dưới đất; điều tra hiện trạng khai thác nước dưới đất; khảo sát địa vật lý; khoan điều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới đất; bơm hút nước thí nghiệm theo quy định trong Thông tư 13/2014/TT-BTNMT, ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT, ngày 25/7/2017, Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất.
Tham dự tập huấn có các Chủ nhiệm dự án, các cán bộ kỹ thuật đang công tác tại các Phòng, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn, lãnh đạo Liên đoàn và ông Ngô Tuấn Tú - Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam.
Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn trưởng, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tập huấn kỹ thuật, là hoạt động thường niên, thiết thực, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và là diễn đàn để các cán bộ kỹ thuật, các Chủ nhiệm dự án, các chuyên gia trao đổi, thảo luận về cách giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
taphuan_ldmt-2Ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn trưởng phát biểu tại Hội nghị.
Trong Hội nghị, từng nội dung tập huấn được các cán bộ kỹ thuật Phòng Điều tra Tài nguyên nước lần lượt trình bày về cơ sở pháp lý, biểu mẫu quy định, nội dung và phương pháp thực hiện, sản phẩm đạt được theo quy định; Hội nghị đã tiến hành thảo luận, trao đổi về những vướng mắc, vấn đề gặp phải trong quá trình thi công và thống nhất cách giải quyết.
Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh của buổi tập huấn:
taphuan_ldmt-3Ông Đặng Văn Quyền, trình bày nội dung công tác khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước dưới đất và điều tra hiện trạng khai thác nước dưới đất.

taphuan_ldmt-4Ông Nguyễn Trung Phát, trình bày nội dung công tác khoan điều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới đất


taphuan_ldmt-5Ông Nguyễn Ton, thống nhất các nội dung thảo luận tại Hội nghị


taphuan_ldmt-7 Hội nghị chụp hình lưu niệm


Newer news items:
Older news items: