Tue03022021

Last update01:02:01 AM GMT

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia TNN năm 2019” do Trung tâm Cảnh báo và Dự báo TNN thực hiện.

IMG_8116Ngày 18/12/2019 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp Họp Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia TNN năm 2019” do Trung tâm Cảnh báo và Dự báo TNN thực hiện,. Tham dự cuộc họp có Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&DTTNN Quốc Gia, Ông Triệu Đức Huy Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&DTTNN Quốc Gia, Ông Vũ Văn Sơn Trưởng Ban kế hoạch tài chính và đại diện các Ban chuyên môn.


 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu nhiệm vụ: 

Xây dựng đề cương nhiệm vụ Quan Trắc Quốc gia tài nguyên nước năm 2018 của trung tâm cảnh báo và dự báo tài nguyên nước  

Tổng hợp cơ sở dữ liệu quan trắc Quốc gia tài nguyên nước dưới đất toàn quốc  

Đánh giá chất lượng tài liệu Quan Trắc tài nguyên nước theo quý  

Tổng hợp xử lý số liệu Quan Trắc đánh giá diễn biến xu hướng biến đổi tài nguyên nước và lập các dự báo cảnh báo tài nguyên nước các vùng Quan Trắc thuộc mạng Quan Trắc tài nguyên nước quốc gia 

Soạn biên soạn và in niên giám tài nguyên nước năm 2018  

Biên soạn các bản tin thông báo dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất  

Biên soạn các bản tin thông báo tài nguyên nước mặt 

Báo cáo đánh giá kết quả chỉnh lý chỉnh biên tài liệu Quan Trắc tài nguyên nước mặt Dự báo tổng hợp dòng chảy mặt lưu lượng có có thể khai thác được dựa trên lưu vực sông Sre Pok 

Thống kê các chỉ tiêu tài nguyên môi trường theo biểu mẫu quy định 

Tổng hợp báo cáo kết quả và báo cáo tóm tắt năm 2019 của trung tâm cảnh báo và dự báo tài nguyên nước. 

Kết quả thực hiện

- Bản tin tháng:

Thông báo diễn biến mực nước tháng hiện tại

Dự báo mực nước 2 tháng tiếp theo

Tần suất một bản tin trên tháng

- Bản tin quý:

Thông báo diễn biến mực nước trung bình quý chất lượng nước

Dự báo mực nước quý tiếp theo.

Tần suất một bản tin trên 3 tháng

- Bản tin năm

Thông báo diễn biến mực nước năm

Dự báo mực nước trung bình năm tiếp theo.

Tần suất một bản tin cho 5

- Bản tin chuyên đề

Dự báo tốc độ hạ thấp mực nước dưới đất

Dự báo nguy cơ xâm nhập mặn

Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Diện tích mô hình nằm trong phạm vi ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh diện tích lập mô hình 7772 km2  

Mục đích dự báo nguy cơ giảm mực nước và nguy cơ xâm nhập mặn trong các tầng chứa nước đệ tứ dữ liệu địa hình được xây dựng từ các đường Bình bộ điểm cao độ của bản đồ địa hình tỉ lệ 1: 50.000 Ttổng số 24 mảnh bản đồ địa hình  

Bản đồ DEM được tạo trên TIN qua hai bước tạo tập tin TIN việc sử dụng tin TIN giúp giữ được hình dáng đỉnh nhọn của các điểm độ cao vì sử dụng các tam giác không đều biểu thị biểu diễn địa hình 

Nội suy bản đồ DEM từ TIM với phương thức Natural Neighbor 

Một sô hình ảnh trong cuộc họp:

IMG_8104

IMG_8108

IMG_8109

IMG_8101Newer news items:
Older news items: