Sat06062020

Last update04:36:03 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2019 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm, 10 năm trước cho toàn vùng Đồng Bằng Bắc Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 2.

Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ, dâng, có 16/40 công trình mực nước hạ, có 9/40 công trình mực nước dâng và 15/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,68m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (Q.89) và giá trị dâng cao nhất là 0,14m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Q.108).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm có xu thế dâng và 10 năm trước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 2 trên toàn đồng bằng có 23/40 công trình mực nước xu thế dâng hạ không rõ ràng, có 4/40 công trình mực nước dâng và có 13/40 công trình mực nước hạ.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với giá trị tháng 1 có xu thế dâng, hạ, có 17/63 công trình mực nước dâng, 16/63 công trình mực nước hạ và 30/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,91m P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.69a).và giá trị hạ thấp nhất là 0,38m tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (Q.110a).

Số liệu thống kê cho thấy giá trị mực nước trung bình tháng 2/2019 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với cùng thời điểm 1 năm trước và có xu thế hạ so với 5 năm trước, 10 năm trước.

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2019 có xu thế hạ là chính so với mực nước thực đo tháng 2/2019 với 27/63 công trình mực nước hạ và 15/63 công trình mực nước hạ, 21/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể.

Cảnh báo: Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý tại phường Mai Dịch quận Cầu Giấy và phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 60-63 % giá trị giới hạn cho phép.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: