Giới thiệu Trung tâm Chất lượng nước

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước được thành lập theo Quyết định số 196/QĐ-TNNQG, ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng điều tra, đánh giá chất lượng nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi và bảo vệ các nguồn nước; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật. Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Việt:

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

Địa chỉ trụ sở:

Số 93/95 Vũ Xuân Thiều – Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội

Điện thoại: 04.36740600 / 04.36740592.

Fax: 04.36740591

E-mail: trungtamcln@gmail.com

Website: warapo.gov.vn

Mã số thuế: 0102818468-003

Tài khoản số: 21510000524213 –  Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Cầu Giấy