THÔNG TIN CHUNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN LỰC

 

Tên đơn vị:       TRUNG TÂM TƯ LIỆU VÀ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC

Tên tiếng Anh: Centre for Water Resources Data and Information

Tên viết tắt:  CWRDI

 Trụ sở chính

Địa chỉ: Số 93/95 Tổ 20 Phố Vũ Xuân Thiều – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – Hà Nội

Điện thoại:       (04) 36 740 624

Fax:               (04) 36 740 623

Bản chất hợp pháp của Đơn vị:

Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Mã số thuế:      0102818468 – 004

Số tài khoản:   1502201032751

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với 3 liên đoàn và 3 trung tâm trực thuộc khác bao gồm:

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam

Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ quy hoạch và điều tra tài nguyên nước

Trung tâm Chất lượng nước

Lĩnh vực tư vấn dịch vụ và kinh doanh:

Trung tâm thực hiện các hoạt động dịch vụ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, bao gồm:

Lĩnh vực  tài nguyên nước: Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án điều tra lập bản đồ địa chất thuỷ văn, các bản đồ về tài nguyên nước, tìm kiếm, thăm dò, khai thác nước dưới đất, nước mặt; xây dựng công trình khoan khai thác nước dưới đất, công trình khai thác nước mặt, mạng lưới cấp nước, công trình phụ trợ trong hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, nước cấp; quan trắc, giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, đánh giá tài nguyên nước, kiểm kê tài nguyên nước; quy hoạch, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước; phân tích, thí nghiệm mẫu nước; gia công, sửa chữa, sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí, thiết bị, vật tư chuyên ngành tài nguyên nước;

Lĩnh vực địa chất, khoáng sản: Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án điều tra, khảo sát, thăm dò nước nóng, nước khoáng, bùn khoáng và khoáng sản rắn; điều tra địa nhiệt, địa chất, địa chất môi trường;

Lĩnh vực địa chất công trình và địa kỹ thuật: Thiết kế và thực hiện công tác khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật; khoan khảo sát địa chất công trình; thí nghiệm địa chất công trình hiện trường và thí nghiệm mẫu đất, đá trong phòng thí nghiệm; xử lý nền móng các công trình xây dựng; gia công, sửa chữa, sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí, thiết bị, vật tư chuyên ngành địa chất công trình và địa kỹ thuật;

Lĩnh vực đo đạc, bản đồ: Thực hiện các dịch vụ đo đạc bản đồ địa hình, địa chính các tỷ lệ, các dịch vụ về bản đồ và công nghệ GIS;

Lĩnh vực môi trường: Lấy mẫu, phân tích mẫu, đánh giá chất lượng đất, nước, không khí; đánh giá tác động môi trường;

Lĩnh vực công nghệ thông tin: Thiết kế, xây dựng và nghiên cứu ứng dụng các phần mềm quản lý, các phần mềm chuyên ngành tài nguyên nước, địa chất khoáng sản và các chuyên nghành khác; thiết kế Website; kinh doanh các thiết bị phần cứng và phần mềm.

Hợp đồng hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC

Trung tâm có bốn phòng ban bao gồm:

– Phòng Nghiệp vụ tổng hợp

– Phòng Tư liệu

– Phòng Công nghệ và Thông tin

– Phòng  Tư vấn, Dịch vụ

         – Các Đội thi công

 Hiện nay, tổng số cán bộ của Trung tâm có 68 cán bộ, viên chức và lao động thuộc các ngành Địa chất thăm dò, Địa chất Thuỷ văn, Địa chất Công trình,  Thủy lợi – Kỹ thuật tài nguyên nước, Công nghệ Thông tin, Kinh tế, trong đó:

  – Thạc sỹ: 02;

  – Đại học, Cao đẳng: 20;

  – Trung cấp và kỹ thuật viên: 06;

  – Công nhân kỹ thuật: 40;

Cán bộ, công nhân viên của trung tâm có năng lực và trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và đã chủ nhiệm cũng như tham gia nhiều các đề án.

Ngoài ra, tuỳ thuộc vào nhu cầu công việc, các dự án triển khai… Trung tâm tiến hành ký hợp đồng thuê các nhóm chuyên gia, đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân khoan…