Năng lực công nghệ – thiết bị khoan

1. Khoan thăm dò ĐCTV

Khoan thăm dò ĐCTV nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu địa chất thủy văn thông qua việc lấy mẫu đất để nghiên cứu thạch học, tạo lỗ khoan để đo địa vật lý lỗ khoan và thực hiện bơm nước thí nghiệm.

Công tác khoan thăm dò được thực hiện bằng các máy khoan tự hành như YPБ-3AM-500, YPБ-2,5A…Trung tâm có khả năng thực hiện các lỗ khoan thăm dò lấy mẫu đến độ sâu 500m.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Máy khoan YPБ-3AM-500 tại công trình

2. Khoan khảo sát nền móng địa chất công trình

Công tác khoan khảo sát địa chất công trình được thực hiện bằng các loại máy khoan XY-100, XY-1A, YГБ-50M. Các loại máy khoan này có thể khoan các lỗ khoan sâu 100 đến 150m. Cả 3 Liên đoàn trong Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đều có khả năng thực hiện khoan khảo sát cả trên sông, hồ, biển nông và thí nghiệm hiện trường với các tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM, BS…

 

 

 

Máy khoan YГБ-50 khoan khảo sát tại công trình

 

 

 

 

 

Khoan khảo sát ĐCCT trên sông

 

 

 

Máy khoan GJ-200 khoan kiểm tra lõi                                                                               bê tông

 

 

 

 

3. Khoan khảo sát thăm dò khoáng sản

Với năng lực con người và thiết bị hiện có, Trung tâm hoàn toàn đáp ứng được các nhu cầu khoan thăm dò khảo sát lấy mẫu các loại khoáng sản: than, quặng sắt, bauxit, đất hiếm…