Phối hợp chỉ đạo giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Ngày 10/4/2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã có Văn bản số 233/TNNQG-ĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, về việc phối hợp chỉ đạo giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

_dsc0948

Văn bản nhằm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ các địa phương về kỹ thuật, nhân lực, thiết bị, chuyên môn kỹ thuật và giao cho Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung làm đầu mối liên hệ.

Trung tâm cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cử đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ tài liệu các kết quả điều tra cơ bản, bảo vệ, quan trắc, dự báo tài nguyên nước đã thực hiện trên địa bàn các tỉnh; các công trình điều tra tìm kiếm, giếng khoan khai thác nước dưới đất đã được Trung tâm thực hiện để đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước tập trung.

Trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị liên hệ với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, địa chỉ: Số 264 – Đường 2/4 – phường Vĩnh Hải – TP. Nha Trang – Khánh Hòa (ông Nguyễn Quang Huy, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách, số điện thoại: 0913302052) để phối hợp thực hiện, kịp thời đưa các nguồn nước vào khai thác, sử dụng phục vụ nhu cầu của nhân dân.