Họp trực tuyến Báo cáo tiến độ xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia.

Chiều ngày 17/05/2021, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc và ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham dự họp trực tuyến để nghe báo cáo về tiến độ xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia. Chủ trì buổi làm việc trực tuyến là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, cùng tham dự có các đơn vị liên quan.
Báo cáo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến cho biết, tiềm năng tài nguyên nước Việt Nam khoảng 830-840 tỷ m3 , tuy nhiên, an ninh nguồn nước ở nước ta đang đứng trước nguy cơ không được đảm bảo do phụ thuộc nguồn nước từ nước ngoài chảy vào (60%); dòng chảy phân bố không đều không gian, tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Cửu Long (khoảng 57%), sông Hồng-Thái Bình (16%), còn lại phân bố ở các lưu vực sông khác; dòng chảy mùa cạn chiếm từ 10 đến 15%; nguồn nước mặt còn chịu tác động từ khai thác, sử dụng ở thượng nguồn bên ngoài biên giới, chịu tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm gia tăng. Nguồn nước dưới đất tiềm năng khoảng 63 tỷ m3. Nguồn nước hiện đang được khai thác phục vụ phát triển kinh tế xã hội khoảng 84 tỷ m3/năm, nhu cầu dùng nước ở nước ta tăng 32% (khoảng 111 tỷ m3/năm) vào năm 2030 và nguy cơ mất đảm bảo an ninh nguồn nước ngày càng gia tăng nếu không kịp thời có đánh giá và các biện pháp đảm bảo an ninh nguồn nước.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến
Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến cũng cho biết, cho đến nay, việc đánh giá an ninh nguồn nước quốc gia ở Việt Nam được thực hiện ở mức độ hạn chế. Năm 2019, trong báo cáo “Việt Nam hướng tới một hệ thống nước có tính thích ứng, sạch và an toàn”, Ngân hàng thế giới (WB) đánh giá, các mối đe dọa từ nước đối với Việt Nam sẽ tác động tổng thể lên GDP ước tính giảm 5,96% hàng năm nếu không kịp thời có giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước. Năm 2020, báo cáo giám sát an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập của Ủy ban Khoa học của Quốc hội cũng đã chỉ ra một số thách thức ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước tại Việt Nam như chưa được đảm bảo về số lượng, chất lượng nguồn nước; chưa đảm bảo về cấp nước, an toàn hồ chứa, phụ thuộc nguồn nước ở nước ngoài, ô nhiễm, xâm nhập mặn… Do đó, việc xây dựng “Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia” là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, nhằm cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để từng bước nâng cao sự bảo đảm an ninh nguồn nước cho các trụ cột an ninh nguồn nước như an ninh nguồn nước hộ gia đình (nông thôn); an ninh nguồn nước đô thị; an ninh nước cho môi trường; ứng phó với các rủi ro (hạn hán thiếu nước, lũ lụt); an ninh nước cho ngành kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng…) thông qua các hoạt động chủ yếu về hoàn thiện, bổ sung thể chế, chính sách; quản trị ngành nước; các biện pháp công trình, phi công trình cụ thể cho từng giai đoạn cụ thể và hướng tới chỉ số an ninh nguồn nước tổng hợp đạt 3/5 vào năm 2030 và cao hơn nữa vào năm 2040.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến báo cáo tại cuộc họp.
Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết trên cơ sở tài liệu của Cục Quản lý tài nguyên nước thì trung tâm đã thảo luận và đánh giá thấy cục đã hoàn thiện và thay đổi đề án từ góp ý của cuộc họp trước. Tuy nhiên theo ông thì cần chỉnh sửa một số nội dung của để án sao cho phù hợp với tài nguyên nước của Việt Nam.
Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Nguyễn Ngọc Hà phát biểu tại cuộc họp.
Viện Khoa học tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Tổng Cục Khí tượng thủy văn cũng đã phát biểu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện cấu trúc, nội dung Đề án. Các ý kiến cũng tập trung vào việc thống nhất về quan điểm, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia.
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp thu các ý kiến, tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung vào Đề án cho phù hợp. Thứ trưởng nhấn mạnh, xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia phải thể hiện được nội dung bao quát, toàn diện về bức tranh tài nguyên nước tại Việt Nam nhằm xác định những nguy cơ về an ninh nguồn nước và các vấn đề, nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết các vấn đề cơ bản của an ninh nguồn nước quốc gia.
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến