Họp trực tuyến Báo cáo dự thảo “Kế hoạch chuyển đổi số” của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc Gia.

Sáng ngày 28/05/2021, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến về Báo cáo dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số trong công tác điều tra và bảo vệ tài nguyên nước giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chủ trì phiên họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc, cùng tham dự có ông Triệu Đức Huy, ông nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc và lãnh đạo các đơn vị liên quan. Ông Nguyễn Duy Dũng, Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế báo cáo dự thảo kế hoạch.
Chuyển đổi số (Digital Transformation) là sự tích hợp đầy đủ các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, ứng dụng các công nghệ để thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và đem đến những giá trị mới.
Theo dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số hoạt động Quy hoạch, Điều tra cơ bản tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được thực hiện chủ yếu dựa trên việc ứng dụng thành quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu, thiết lập và vận hành hệ sinh thái tác nghiệp số trong điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo, cảnh báo và quy hoạch tài nguyên nước, tạo ra năng suất lao động cao và sản phẩm thông tin, dữ liệu tin cậy, cập nhật, đáp ứng yêu cầu khai thác, chia sẻ trên các nền tảng số, khai mở các giá trị mới, kết nối các đối tác mới phục vụ cho các yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi sang Chính phủ số và các nhu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số. Nội dung chính của dự thảo là rà soát, xây dựng, sửa đổi chiến lược phát triển Trung tâm trong thời kỳ mới; Thiết lập kho dữ liệu điện tử đáp ứng cho chuyển đổi số của Trung tâm; Xây dựng hạ tầng số của Trung tâm; Xây dựng các công cụ, ứng dụng; Tái cấu trúc về tổ chức và quy trình làm việc; Chuyển đổi số trong văn hoá nội bộ.
Phát biểu tại cuộc họp ông Triệu Đức Huy cho biết, Trung tâm đã gửi bản dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số về các ban và các đơn vị. Cuộc họp hôm nay là để lấy ý kiến của các đại biểu tham gia.
Tại cuộc họp, Đại diện Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung ông Vũ Mạnh Hải cho rằng, kế hoạch chuyển đổi số là kế hoạch dài hạn vì vậy nên đề xuất bổ sung định kỳ đánh giá, điều chỉnh kế hoạch để tạo xuyên suốt và hiệu quả; cần xây dựng đội ngũ chuyên sâu có cả kiến thức về tin học và kiến thức chuyên môn tài nguyên nước.
Cũng tại cuộc họp, ông Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước cho biết, đơn vị có một số ý kiến đối đó là với phương án tổ chức cần bổ sung thêm công tác đào tạo bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ công nhân viên, thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin và về lộ trình thực hiện đơn vị cần điều chỉnh lại thời gian thực hiện.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Hoàng Văn Hoan – Trưởng Ban điều tra tài nguyên nước cho rằng, cần xem xét bổ sung nội dung một số nhiệm vụ của dự thảo.
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc đề nghị Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế phối hợp với Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước trên cơ sở các ý kiến góp ý tại cuộc họp, cùng nhau rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung để hoàn thiện dự thảo.
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến.