Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 – Công đoàn Khối viện Phân viện Trung Ương

Chiều ngày 13/6/2023, Công đoàn Khối Viện và Phân Viện Trung Ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 tại đơn vị Phó Khối – Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung,; cùng đại diện BCH của 09 Công đoàn thuộc Khối Viện và Phân Viện Trung Ương.

Đồng chí Võ Văn Nha – Chủ tịch CĐ Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III phát biểu khai mạc Hội nghị

     Tại hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hải – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã thông qua Dự thảo báo cáo hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Công đoàn Khối Viện và Phân Viện Trung Ương. Báo cáo được xây dựng trên cơ sở báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của các CĐCS trực thuộc khối. Nội dung tổng kết kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm của Khối với nhiều hoạt động cụ thể của các CĐCS.

Đồng chí Vũ Mạnh Hải – Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã thông qua báo cáo hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Công đoàn Khối Viện và Phân viện Trung Ương

Từ cấp cơ sở và toàn hệ thống Công đoàn trong Khối đã hoàn thành chương trình công tác đề ra; những nội dung hoạt động Công đoàn được lên kế hoạch cụ thể bám sát với đặc điểm tình hình của mỗi đơn vị. Công tác chỉ đạo, điều hành được đổi mới, bám sát cơ sở; các chương trình làm việc, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đều được quán triệt và triển khai kịp thời. Sau 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế nhiều biến chuyển, ảnh hưởng đến phong trào và hoạt động của Công đoàn, nhưng các Công đoàn thuộc Khối Viện và Phân Viện Trung Ương đã cơ bản hoàn thành chương trình công tác đã đề ra. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tổ chức được các phong trào Thi đua động viên cán bộ Công nhân viên hăng hái lao động sản xuất, cùng với chuyên môn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của từng Ngành, chăm lo đời sống cho người lao động. Đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn của các đơn vị trong khối nói riêng, công đoàn khối nói chung trong 6 tháng cuối năm.

Hội nghị đã nhận được ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung – Đơn vị phó khối, chủ nhà; cùng với đó là các ý kiến thảo luận của các đại biểu từ các đơn vị trong khối cho dự thảo báo cáo, trong đó tập trung vào việc xây dựng chương trình cho các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 một cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị trong khối.
Các hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội