Hội nghị Sơ hết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước

Sáng ngày 31/07/2023 tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị Sơ hết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng Giám Đốc – Triệu Đức Huy, Phó Chánh Văn Phòng Lê Hồng Nhung và Trưởng Ban Tài Nguyên nước Hoàng Văn Hoan cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung TâmCông nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước.

Ông Bùi Văn Toan – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Bùi Văn Toan –  Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước cho biết: Năm 2023, là năm đầu tiên Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước được hình thành do sự hợp nhất của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước và Trung tâm Công nghệ và Kỹ thuật tài nguyên nước. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm tạo ra những đột phá trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước đã phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm qua:

Về nhiệm vụ đặc thù:”Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử và mạng thông tin nội bộ” toàn bộ hệ thống phần cứng và phần mềm phục vụ tác nghiệp tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được duy trì và vận hành ổn định, kịp thời khắc phục khi có sự cố phát sinh. Trang thông tin điện tử cập nhật đầy đủ thông tin các dự án, đề án đang thực hiện và đã hoàn thành, các thông tin chung đảm bảo tính thời sự. Tính tới thời điểm hiện tại đơn vị đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng, giá trị được giao.

Về nhiệm vụ:”Quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2023″ Đơn vị đã hoàn thành các nội dung công việc theo đúng khối lượng và tiến độ đã đề ra.

Về Dự án:”Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” các hạng mục công việc tính tới nay đều đã hoàn thành được thực hiện theo đúng yêu cầu và kỹ thuật của Ban chủ nhiệm, tổ kiểm tra dự án và phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo chất lược và tiến độ được giao.

Về Dự án:”Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững”.  Các hạng mục công tác đều được tiến hành theo đúng kỹ thuật và phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng và tiến độ được giao. Tuy nhiên do số liệu đầu vào liên tục được cập nhật nên các kết quả tính toán cũng như báo cáo mặc dù đã xong nhưng vẫn chưa bàn giao cho đơn vị tiếp nhận. Hiện nay đơn vị đã hoàn thành 66% khối lượng, giá trị được giao.

Về Dự án:”Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững” đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện trên phạm vi các sông Thái Bìn, Thương, Trung, Lục Nam, Kinh Thầy, Văn Úc, Đuống, Luộc, Hồng, Gâm. Tính tới nay đơn vị đã hoàn thành 100% khối lượng, giá trị được giao.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao, Trung tâm khuyến khích các đơn vị tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu nhập cho đơn vị.

Ông Thân Văn Đón cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, tạo mọi điều kiện của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước đã vượt qua những khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng vừa qua.

Ông Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về kế hoạch nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm, phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước. Đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, dự án đã được giao để hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy đã chúc mừng những thành tích mà tập thể Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2023, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm 2023, Phó Tổng Giám đốc đề nghị đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản như: ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao, tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực làm chuyên môn, kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định bộ máy, phân công thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, bám sát và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm. Ông Huy hy vọng, với những kết quả đơn vị đã đạt được trong 06 tháng đầu năm, với tinh thần trách nhiệm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước sẽ luôn phát triển vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tác giả: Nawapi