Hội nghị cán bộ – viên chức năm 2023 của khối cơ quan Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2024,tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ – viên chức năm 2023 của khối cơ quan Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Tham dự hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Triệu Đức Huy, ông Nguyễn Ngọc Hà, ông Phạm Huy Thông – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động khối cơ quan Trung tâm.

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của khối cơ quan Trung tâm, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung- Phó Chánh Văn Phòng cho biết: Năm 2023, cơ quan Trung tâm đã thực hiện tốt chức năng quản lý của đơn vị dự toán cấp II là Quản lý, điều hành các đơn vị trực thuộc cũng như các phòng ban chức năng hoàn thành kế hoạch Bộ giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Trong năm 2024 Cơ quan Trung tâm tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, đề tài theo kế hoạch được giao trong năm 2024; tăng cường vai trò quản lý, thẩm định, kiểm tra, giám sát của khối cơ quan Trung tâm trong các nhiệm vụ Trung tâm trực tiếp thực hiện như: 03 dự thảo Thông tư, 03 nhiệm vụ chính phủ, 02 đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia, 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA; Đồng thời cơ quan Trung tâm được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với 02 nhiệm vụ cấp Bộ về điều tra cơ bản tài nguyên nước, 01 nhiệm vụ cấp Bộ đặc thù quan trắc tài nguyên nước.

Tiếp đó, ông Đỗ Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung tâm đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và nhiệm vụ 2024 của Công Đoàn cơ quan Trung tâm.

 Ông Đinh Ngọc Chức, Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân đọc báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân năm 2023.

Sau khi nghe các báo cáo, ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm, Thủ trưởng Cơ quan Trung tâm đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các cán bộ, viên chức; giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, viên chức Trung tâm; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức Trung tâm. Ông Tống Ngọc Thanh đánh giá năm 2023, cơ quan Trung tâm đã làm tốt chức năng quản lý, vận hành sát với thực tế. Các cán bộ công nhân viên của Trung tâm đã lao động sản xuất trên mọi mặt trận bằng những hoạt động có thu. Tổng Giám đốc mong rằng trong năm tới toàn thể cán bộ – viên chức Trung tâm tiếp tục phát huy năng lực, tập trung trí tuệ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Trung tâm ngày càng lớn mạnh.

Tại Hội nghị, để ghi nhận, động viên những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác góp phần xây dựng và phát triển ngành tài nguyên môi trường  năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài nguyên môi trường,Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành tài nguyên môi trường cho các cá nhân.

Một số hình ảnh tại hội nghị: