Hội đồng thẩm định ,phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Read MoreSáng ngày 25/09/2020, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự buổi họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có các chuyên gia, đại diện đến từ các phòng ban, đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Sông Mã là một con sông của Việt Nam và Lào có chiều dài 512 km, trong đó phần trên lãnh thổ Việt Nam dài 410 km và phần trên lãnh thổ Lào dài 102 km. Lưu vực của sông Mã rộng 28.400 km², phần ở Việt Nam rộng 17.600 km², cao trung bình 762 m, độ dốc trung bình 17,6%, mật độ sông suối toàn lưu vực 0,66 km/km². Lưu lượng nước trung bình năm 121m³/s tại Xã Là và 341m³/s tại Cẩm Thuỷ . Sông Mã chủ yếu chảy giữa vùng rừng núi và trung du. Phù sa sông Mã là nguồn chủ yếu tạo nên đồng bằng Thanh Hóa lớn thứ ba ở Việt Nam.
Mở đầu cuộc họp ông Trịnh Xuân Phong – Chủ nhiệm nhiệm vụ thay mặt nhóm thực hiện báo cáo đề cương dự án. Với mục tiêu cụ thể hóa chiến lược quốc gia tài nguyên nước đồng thời quản lý tổng hợp tài nguyên nước gắn liền với khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Để thực hiện được mục tiêu trên nhóm thực hiện đã xác minh các đối tượng và phạm vi lập quy hoạch như sau:
– Phạm vi lập quy hoạch là diện tích lưu vực song Mã trên lãnh thổ Việt Nam, gồm 5 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An với tổng diện tích tự nhiên là 17.653km2.
– Đối tượng lập quy hoạch cho tài nguyên nước mặt gồm 7 sông và 03 hồ chứa là đối tượng lập quy hoạch; đối tượng lập quy hoạch cho tài nguyên nước dưới đất là 20 tầng chứa nước.
Sau khi nghe xong phần trình bày của nhóm thực hiện dự án, ông Luyện Đức Thuận – Phó Liên đoàn Trưởng Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc cho rằng khi thực hiện nhiệm vụ nhóm thực hiện cần đồng nhất dữ liệu giữa các nguồn tài liệu, trích dẫn nguồn tài liệu khi thu thập và kế thừa các nghiên cứu đồng thời cần xem xét lấy nguồn dữ liệu mới nhất được nghiên cứu.
Kết luận tại cuộc họp Hội đồng, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia đánh giá cao nỗ lực của tập thể tác. Tuy nhiên tập thể tác giả, tổ thực hiện nhiêm vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực song Mã, thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện đề cương nhiệm vụ.
Một số hình ảnh tại Hội đồng: