Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn TNN ngày càng tư duy sáng tạo, là đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của NAWAPI

anh_ThanhTại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 của Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước được tổ chức tháng 01/2015. Đơn vị vinh dự được đồng chí Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh đến tham dự và có đánh giá trên.

Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước được thành lập theo Quyết định 299/QĐ-TNNQG ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; tiền thân là Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ quy hoạch điều tra tài nguyên nước, thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-QHTNN ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước.

1

Tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Kiều Văn Thế, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước trình bày những kết quả Trung tâm đã đạt được thông qua bản Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015. Trong năm 2014, được sự quan tâm, tin tưởng và đánh giá cao của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về công tác chuyên môn, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước đã được cấp trên giao thực hiện 01 nhiệm vụ chính phủ và 03 đề tài, dự án cấp Bộ, cụ thể như sau:

Dự án cấp Chính phủ: “Bảo vệ nước dưới đất ở các khu đô thị lớn của thành phố Hà Nội” phạm vi thực hiện trên 8 huyện Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa.

Dự án cấp Bộ: “Biên hội – Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất cho các tỉnh trên toàn quốc tỷ lệ 1/200.000” Thực hiện trên 6 tỉnh Thanh Hoá, Hoà Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu.

Dự án cấp Bộ: “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” phạm vi thực hiện tại Đảo Thanh Lân.

Đề tài Nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình, xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực Sông Vu Gia – Thu Bồn”

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung tâm và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ viên chức, đơn vị đã chủ động tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, kết quả thực hiện đã được Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như thực hiện đúng tiến độ so với kế hoạch triển khai đầu năm 2014. Cụ thể tính đến ngày 30/12/2014 đã hoàn thành 100% khối lượng công việc.

Nổi bật thực hiện trong năm là Dự án Đảo Thanh Lân, với điều kiện địa hình, địa mạo và địa chất phức tạp, các tầng chứa nước chủ yếu là nghèo nhưng đơn vị đã tiến hành khoan 5 lỗ khoan theo kế hoạch và 01 lỗ khoan bù, tất cả các lỗ khoan cho kết quả về lưu lượng và chất lượng nước tốt. Căn cứ vào số liệu tính toán đơn vị đã chỉ ra 03 vị trí lỗ khoan sẽ kết cấu xây dựng thành trạm cấp nước tập trung tại các lỗ khoan TL02, TL03, TL06.

Các Dự án Bảo vệ nước dưới đất và Dự án Biên hội đơn vị thực hiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật của đề cương cũng như của Chủ nhiệm Dự án.

Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao, Trung tâm cũng đã chủ động mở rộng tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ tạo điều kiện cho CBCNV có việc làm và thu nhập ổn định, nâng cao thương hiệu trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước. Tổng giá trị các hợp đồng mà Trung tâm đã ký kết trong năm 2014 là: 24.902.906.000 đồng.

Cũng trong năm 2014 đơn vị đã hoàn thành tốt công tác kiểm tra xét duyệt tài chính, luôn tuân thủ mọi quy định về kế toán – tài chính, đảm bảo tính minh bạch trong công tác điều hành, chi tiêu của đơn vị; thực hiện tương đối tốt công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2013 của Trung tâm.

Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2014, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước đã tiến hành triển khai đồng bộ tới các phòng, trong đó tập trung vào việc cải cách bộ máy tổ chức, xác định vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, công tác tài chính của đơn vị, tập trung xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Trung tâm.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2015, ngay từ đầu năm Trung tâm đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc Trung tâm tiếp tục kiện toàn, bố trí và sắp xếp cán bộ viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Phòng; Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhất là trong công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ viên chức và phát động các phong trào, hoạt động đoàn thể của Công đoàn, Đoàn thanh niên… Xây dựng trang website thông tin điện tử của Trung tâm và kiện toàn ban quản trị website; ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong xử lý văn bản; Phát động các phong trào tập thể nhằm nâng cao tinh thần làm việc của cán bộ viên chức, phát động các chương trình thi đua tìm hiểu về các văn bản, quy định của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước và các lĩnh vực liên quan..

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đánh giá cao những thành tựu cũng như những nỗ lực cố gắng mà Lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước đã đạt được trong thời gian vừa qua và đánh giá là đơn vị ngày càng tư duy sáng tạo và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Đồng chí Tổng giám đốc chỉ đạo, Trung tâm ngoài việc hoàn thành tốt các dự án được giao năm 2015 đơn vị cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong việc tìm kiếm hợp đồng dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho CBCNV Trung tâm; Bên cạnh việc mở rộng và tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ, Trung tâm cần xây dựng định hướng phát triển theo sát chức năng và nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo điều hành tốt, không ngừng cải tiến quy trình làm việc để tăng năng suất lao động, thường xuyên rà soát kiện toàn bộ máy điều hành – đây là một trong những điều kiện quan trọng nhằm giúp Trung tâm ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững và thực hiện tốt các công việc được giao.

HNTK_tu_van

Đơn vị còn được đại diện các phòng ban chức năng tham dự và đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2014. Trong lĩnh vực chuyên môn các phòng ban đánh giá cao về sự trưởng thành của cán bộ kỹ thuật của Trung tâm. Các phòng ban sẵn sàng giúp đỡ bằng cách tổ chức các đợt tập huấn cũng như hội thảo để nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ của đơn vị.

Thay mặt Trung tâm, đồng chí Kiều Văn Thế trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cũng như những ý kiến đóng góp quý báu của các phòng, ban trực thuộc Trung tâm. Toàn thể Lãnh đạo và CBCNV Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu, xây dựng một Trung tâm vững mạnh, ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của  lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

(Trung tâm KT&TVTNN – NAWAPI)