Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016

cc_ttcbSáng ngày 08/7/2016, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị gồm có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, bà Nguyễn Thị Hằng – Chánh Văn phòng Trung tâm QH&ĐT TNNQGông Nguyễn Chí Nghĩa – Trưởng ban Quan trắc tài nguyên nước Trung tâm QH&ĐT TNNQG. Tham dự Hội nghị còn có các Trưởng, Phó ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐT TNNQG, các đồng chí trong Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo Thiên tai cùng các viên chức Trung tâm CB&DBTNN.

Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Nguyễn Thị Hạ – Giám đốc Trung tâm CB&DBTNN trình bày báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; đồng chí Đặng Trần Trung – Phó Giám đốc Trung tâm CB&DBTNN trình bày về khung nội dung bản tin đặc biệt. Trong 6 tháng đầu năm Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đã đạt được một số kết quả quan trọng, đó là: Thực hiện hợp tác nghiên cứu “Phát triển và thực hiện các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp địa phương ở Việt Nam” pha II do Bộ Ngoại giao Phần Lan tài trợ nhằm tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”; Thực hiện tư vấn thiết đồ lỗ khoan và lập dự toán chi tiết cho các điểm quan trắc Dự án “Xây dựng 70 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Bắc Trung Bộ”; Phối hợp với Ban Quan trắc tài nguyên nước nghiên cứu, thực hiện các mô hình HYPE, FEWS liên quan đến các công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm đã cố gắng tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2016, Trung tâm đã thực hiện tốt và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, ý kiến chỉ đạo và thông báo kết luận tại các cuộc họp giao ban của lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và định hướng phát triển lâu dài của Trung tâm là: thực hiện tốt nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước, xây dưng đề cương dự án thành phần số 3 “Điều tra, đánh giá chi tiết các nguồn nước mặt, nước dưới đất và thực hiện giải pháp bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất phục vụ phòng chống khô hạn vùng Tây Nguyên và tham gia xây dựng đề cương dự án tổng thể “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”; Tham gia thực hiện dự án “Phát triển và thực hiện các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng ven biển Việt Nam” pha II (VIETADAPT); Thực hiện dự án quan trắc tài nguyên nước tại Hưng Yên; đồng thời từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức của Trung tâm.

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo và chia sẻ của đồng chí Nguyễn Chí Công- Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chánh Văn phòng Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đồng chí Nguyễn Chí Nghĩa – Trưởng ban Quan trắc tài nguyên nước Trung tâm QH&ĐTTNNQG cùng nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí Trưởng, Phó các Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG,  ý kiến của các đồng chí trong Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo Thiên tai. Trước sự quan tâm đó, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước sẽ cố gắng phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2016./.

tc_ttcb

(TTDLQH&ĐTTNN)