Thư cảm ơn của Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát

54VQGxamat01Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát nằm trên địa phận 4 xã Tân Bình, Tân Lập, Hòa Hiệp và Thạnh Tây thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Vườn Quốc gia có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển rừng trên diện tích 188,03 km2. Vườn nằm ngay sát biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Do là vùng biên giới nên đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên của Vườn quốc gia gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nước sạch để ăn uống và sinh hoạt, dự phòng chữa cháy vào mùa khô hạn.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên, trong năm 2017 được sự quan tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất khu vực biên giới, trong đó có diện tích của Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát quản lý. Liên đoàn đã khoan 01 lỗ khoan trong phạm vi của Vườn Quốc gia và đã chuyển giao cho đơn vị khai thác cấp nước sạch cho cán bộ, nhân viên ăn uống, sinh hoạt và phòng chữa cháy rừng vào mùa khô hạn.

Trong thư cảm ơn, ông Châu Văn Văn, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát cho biết: “Đây là sự quan tâm giúp đỡ tận tình, thiết thực và hiệu quả của các cấp lãnh đạo Bộ, Trung tâm và Liên đoàn đối với cán bộ công nhân viên của Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát. Thay mặt cán bộ công nhân viên Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng và giữ gìn an ninh quốc phòng nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc”.

(Hồng Nhung – NAWAPI)