Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

IMG_2616Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐTTNN QG), đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chánh Văn phòng Trung tâm QH&ĐTTNN QG cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc. Đồng chí Nguyễn Văn Kềnh – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đỗ Lĩnh – Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đọc báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Liên đoàn. Trong năm 2016, Liên đoàn được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao tổ chức thực hiện 2 nhiệm vụ Chính phủ, 2 nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp, 1 nhiệm vụ đặc thù và nghiên cứu 2 bước của 2 Đề tài KHCN cấp Bộ. Về cơ bản, tính đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn đã tổ chức thực hiện một cách khẩn trương và nghiêm túc, đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra. Trong đó, khối lượng thực hiện đạt cao nhất so với kế hoạch là 73%.

Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn đã bám sát kế hoạch, kế hoạch tiến độ các đề án, dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2016 đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ và chất lượng tài liệu. Nâng cao tính tự chủ và trách nhiệm đối với Chủ nhiệm đề án, Trưởng các Phòng chức năng chuyên môn, các bộ môn và Thủ trưởng các đơn vị trong điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ yêu cầu phải có sự phối kết hợp cao trong thu thập, tổng hợp, chỉnh lý số liệu và kết hợp trong điều tra thực địa… Liên đoàn đã thành lập các tổ điều tra với nòng cốt là các cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm ở cơ quan Liên đoàn và điều động từ các đơn vị trực thuộc thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ nhiệm dự án, đề án đã đảm bảo thực hiện tốt các nội dung kỹ thuật đề ra. Các cán bộ trẻ đã tích lũy được những kinh nghiệm nhất định đối với công tác điều tra ở những đề án, dự án mới đòi hỏi tính tổng hợp cao và chuyên sâu.

Trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ kết hợp rà soát, đối chiếu với báo cáo chuẩn bị đồng thời điều chỉnh, điều chuyển một số hạng mục công việc giữa các đơn vị trong nội bộ Liên đoàn cho phù hợp với thực tế sản xuất.

IMG_2498

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Liên đoàn sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án Bảo vệ nước dưới đất tại đô thị Hải Dương. Đẩy nhanh tiến độ xử lý, phân tích và tổng hợp tài liệu đo địa vật lý xác định vị trí, các cụm lỗ khoan trình Trung tâm để các đơn vị có thể nhanh chóng đồng loạt triển khai thực hiện. Song song với thi công thực địa công tác tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin dữ liệu thu thập; Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước được đồng bộ tiến hành.

Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả và sản phẩm của nội dung Điều tra, đánh giá TNN dưới đất Đô thị Hà Nội trình Trung tâm

– Dự án thành phần 7 “Điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn quan trọng” thuộc dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”: Tiếp tục thi công để kết thúc khoan, bơm hút nước thí nghiệm, lấy và phân tích mẫu tại lỗ khoan VĐ3, thôn Đài Chuối xã Vạn Yên huyện Vân Đồn. Tổng hợp tài liệu xây dựng bộ hồ sơ sản phẩm phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu.

– Dự án Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ: Tiếp tục hoàn thiện công tác chỉnh lý văn phòng ngoài thực địa, công tác đo lưu  lượng dòng chảy trên sông Ka Long. Thực hiện kiểm tra công tác nội nghiệp.  Hoàn thiện sản phẩm, báo cáo phục vụ công tác nghiệm thu.

– Dự án Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô- Gâm, tiếp tục thi công các hạng mục:
+ Kết thúc thi công với chiều sâu 90m; Bơm hút nước thí nghiệm lỗ khoan LG 10
+ Thi công khoan Bơm hút nước thí nghiệm lỗ khoan LG 9
+ Lấy và phân tích mẫu nước tại 2 lỗ khoan
+ Hoàn thiện các chuyên đề còn lại của nội dung phân tích đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước mặt.

IMG_2576

– Nhiệm vụ: Quan trắc Quốc gia tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Tiếp tục thực hiện quan trắc, cập nhật cơ sở dữ liệu các yếu tố tài nguyên nước, tổng hợp, xử lý số liệu quan trắc. Lấy, phân tích mẫu nước và xử lý kết quả phân tích mẫu nước mùa mưa. Xây dựng các hồ sơ sản phẩm thực hiện nhiệm vụ quan trắc năm 2016 theo đúng kế hoạch, tiến độ.

Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ, giao dịch, tìm kiếm thị trường để ký kết hợp đồng Tư vấn-Dịch vụ tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG đánh giá cao những kết quả mà Liên đoàn đã thực hiện được trong thời gian vừa qua. Đồng chí Tống Ngọc Thanh cũng lưu ý, Liên đoàn cần cố gắng hoàn thiện và khắc phục, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế qua thực tế tiến hành công việc trong thời gian vừa qua. Đồng chí Tống Ngọc Thanh cũng hy vọng với truyền thồng, bề dày lịch sử và các cán bộ chủ chốt nhiều kinh nghiệm, nguồn nhân lực trẻ được đào tạo bài bản và chính quy, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 mà Trung tâm tin tưởng giao phó, xứng đáng với vị thế của Liên đoàn.

IMG_2506

Hội nghị sơ kết của Liên đoàn đã thành công tốt đẹp./.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội Nghị:

IMG_2527

IMG_2535

IMG_2589

IMG_2509

IMG_2496

(Thanh Sơn – TTDLQH&ĐTTNN)