Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc kiểm tra thi công thực địa Dự án Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 Lưu vực sông Lô-Gâm

unna4444medTrong các ngày từ 5 – 6/5/2016, Đoàn công tác Liên đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát tại thực địa Dự án Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 Lưu vực sông Lô – Gâm.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Kềnh, Liên đoàn trưởng; Đồng chí Luyện Đức Thuận, Phó trưởng Phòng Quy hoạch tài nguyên nước-Chủ nhiệm Dự án; Đồng chí Bùi Văn Huy, Đoàn trưởng Đoàn tài nguyên nước Đồng bằng Sông Hồng; Đồng chi Đinh Văn Bình, Trưởng Phòng Kỹ thuật-Kế hoạch Đoàn tài nguyên nước Việt Bắc cùng các cán bộ kỹ thuật trong các phòng chuyên môn và 2 đơn vị là Đoàn tài nguyên nước Đồng bằng Sông Hồng và Đoàn tài nguyên nước Việt Bắc đang thi công các hạng mục công việc thực địa thuộc khối lượng năm 2016 của Dự án.

Dự án Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 Lưu vực sông Lô-Gâm được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 6 năm 2011 với tổng kinh phí là: 53.991.182.000 đồng. Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án:

Mục tiêu
– Đánh giá được tổng quan về sự phân bố, đặc điểm, đặc trưng chủ yếu, tiềm năng, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước;
– Xác định được khả năng đáp ứng nguồn nước cho các mục đích sử dụng để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng;
– Tạo bộ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.
– Kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở một số khu vực bố trí công trình điều tra nước dưới đất.
Nhiệm vụ
– Thu thập, rà soát, xử lý, tổng hợp thông tin, số liệu, tài liệu về tài nguyên nước và các thông tin khác liên quan đến vùng điều tra;
– Điều tra, khảo sát, đo đạc, thi công thực địa về TNNmặt tỷ lệ 1:100.000 trên các sông liên tỉnh và sông quốc tế có chiều dài ≥ 30km; các hồ chứa có dung tích ≥ 0,5 triệu m3;
– Trên cơ sở kế thừa kết quả điều tra, đánh giá TNNdưới đất tỷ lệ 1:200.000, tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, thi công thực địa tỷ lệ 1:100.000  với mật độ điểm khảo sát là 0,75 điểm/1km2;
– Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, số liệu, tài liệu kết quả điều tra, khảo sát  thực địa; Đánh giá đặc điểm, đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông, hồ chứa; Diễn biến số lượng, chất lượng và khả năng khai thác sử dụng TNNmặt;
– Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, số liệu, tài liệu kết quả điều tra, khảo sát  thực địa; Đánh giá đặc điểm, đặc trưng chủ yếu và mức độ chứa nước của các tầng chứa nước; Đánh giá trữ lượng, chất lượng và khả năng khai thác sử dụng TNNdưới đất;
– Tổng hợp, xây dựng hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá, thành lập bộ bản đồ TNNtỷ lệ 1:100.000.
​Năm 2016 với mục tiêu nhiệm vụ là: Đánh giá được tổng quan về sự phân bố, đặc điểm, đặc trưng chủ yếu, tiềm năng, trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước lưu vực sông Chảy; Đánh giá sơ bộ đặc trưng hình thái sông theo kết quả đo đạc; Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nước mặt, nước dưới đất; Tổng quan tình hình khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất và xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng của các đối tượng, khu vực trọng điểm đối với nguồn nước; Xác định các đới nứt nẻ có khả năng chứa nước làm cơ sở lựa chọn và thiết kế lỗ khoan địa chất thủy văn và Xác định khả năng chứa nước của tầng chứa nước, tính toán các thông số địa chất thủy văn, xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất.
​Các hạng mục công việc thực hiện:
– Công tác nội nghiệp của nội dung điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt (Trên lưu vực sông Chảy với diện tích 4.527 km2):
+ Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước mặt
+ Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
+ Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
– Công tác nội nghiệp của nội dung điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất (Trên lưu vực phía thượng nguồn sông Chảy với diện tích 2.207 km2):
+ Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
– Đo trắc địa xác định tuyến địa vật lý
– Khảo sát địa vật lý
– Khoan và hút nước thí nghiệm 2 lỗ khoan LG9 và LG10 trên địa bàn huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái;
– Lấy và phân tích mẫu nước trong quá trình bơm hút nước thí nghiệm 2 lỗ khoan.
– Đo đạc mặt cắt sông, hồ trên lưu vực sông Chảy.
unna3333med

Căn cứ vào kế hoạch và kế hoạch tiến độ năm 2016 của Dự án đã được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước phê duyệt, Đoàn công tác của Liên đoàn đã trực tiếp kiểm tra và khảo sát tại thực địa; Khoanh vùng điều tra, khảo sát Địa vật lý và sơ bộ khoanh vùng xác định vị trí đặt các lỗ khoan LG9 và LG10…do các đơn vị Đoàn tài nguyên nước Đồng bằng Sông Hồng và Đoàn tài nguyên nước Việt Bắc đang thi công nhằm đảm bảo bám sát tiến độ và mục tiêu năm 2016 của dự án  đã đặt ra.

(Theo Liên đoàn QH&ĐTTNNMB)