Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

1.jpgSáng 16/7, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, BCH Công đoàn Liên đoàn; Lãnh đạo các Phòng Liên đoàn; Các chủ nhiệm đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài và Lãnh đạo, các phòng ban đơn vị thuộc Liên đoàn.
Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Tống Ngọc Thanh-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm; Đồng chí Nguyễn Chí Công-Phó giám đốc Trung tâm; Các đồng chí: Vũ Văn Sơn-Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chánh văn phòng và đồng chí Nguyễn Ngọc Hà -Trưởng phòng Điều tra và kiểm kê tài nguyên nước mặt

1.jpg

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Kềnh-Phó Liên đoàn trưởng phụ trách đã đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2013 các đơn vị trong toàn Liên đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Liên đoàn đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết cho từng nhiệm vụ và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo tiến độ đặt ra, nhiều nhiệm vụ đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, ở một vài đơn vị còn một số tồn tại, cần nhanh chóng giải quyết, khắc phục dứt điểm như: Một số thủ trưởng đơn vị chưa quyết liệt, chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ nên còn vướng mắc, bị động. Tiến độ 1 số đề án, dự án, nhiệm vụ còn chậm và chưa đạt yêu cầu…

2.jpg

Trước đó, trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013, đồng chí Nguyễn Đỗ Lĩnh-Phó Liên đoàn trưởng đã báo cáo trước Hội nghị về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, có nhiều nhiệm vụ đạt tiến độ và mục tiêu đặt ra nhưng tính chung toàn Liên đoàn mới đạt 44,4% kế hoạch, nguyên nhân đạt thấp so với kế hoạch được giao là do công tác chuẩn bị, thu thập tài liệu tại 1 số đề án, dự án rất lớn, phải phối hợp với các Sở, Ban ngành các địa phương có liên quan; Có nhiệm vụ giá trị khối lượng lớn nhưng đến đầu tháng 7 mới đủ cơ sở pháp lý để triển khai (Đề án do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”)… Tiến độ giải ngân và ứng vốn phục vụ sản xuất kịp thời; Việc làm, đời sống của người lao động cơ bản được đảm bảo.

Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm cần tập trung chỉ đạo 1 số nội dung trọng tâm như sau:

– Chỉ đạo các  đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đặt ra đảm bảo quy trình quy phạm kỹ thuật và chất lượng sản phẩm; Các đơn vị tăng cường và thường xuyên kiểm tra công tác thi công thực địa. Phòng Kỹ thuật Liên đoàn và các Chủ nhiệm đề án, dự án, đề tài thường xuyên đôn đốc, có kế hoạch kiểm tra thực địa và hướng dẫn công tác tổng hợp, chỉnh lý văn phòng thực địa;

– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Liên đoàn được giao phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 cần chủ động sáng tạo, bám sát kế hoạch tiến độ để điều hành thực hiện. Mọi khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về Liên đoàn để có hướng giải quyết, tháo gỡ.

– Rà soát các nhiệm vụ chuyển tiếp, đề xuất các nhiệm vụ mở mới xây dựng kế hoạch năm 2014 trình Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; Kịp thời điều chỉnh các đề án, dự án nhiệm vụ trình Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt khi có hướng dẫn về thay đổi định mức đơn giá mới;

– Xây dựng lịch và tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 ở các đơn vị trực thuộc để kịp thời điều chỉnh và điều hành sản xuất cho phù hợp

– Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, chế độ chính sách đối với người lao động.

– Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổng kết phong trào thi đua nhân rộng điển hình tiên tiến; đẩy mạnh sản xuất từ các nguồn vốn khác tạo việc làm nhằm ổn định và  nâng cao đời sống của CBCNVC toàn Liên đoàn.

– Chuẩn bị tốt cho công tác nghiệm thu của Liên đoàn đối với các đơn vị trực thuộc (cấp cơ sở) phục vụ tốt cho công tác nghiệm thu xác định giá trị khối lượng hoàn thành các nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng nghiệm thu Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (cấp Quản lý) và thanh toán khối lượng giá trị hoàn thành năm kế hoạch.

Phát biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, thẳng thắn kiểm điểm những tồn tại yếu kém đồng thời nêu quyết tâm đẩy nhanh tiến độ điều tra, đánh giá vào mùa khô cuối năm 2013 đảm bảo tốt cả về khối lượng và chất lượng sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Chí Công-Phó giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Đồng chí đã chia sẻ với những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013 của Liên đoàn đồng thời định hướng chỉ đạo, gợi ý 1 số nội dung liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực là các cán bộ kỹ thuật bằng nhiều hình thức: Đào tạo lại, đào tạo qua tập huấn, qua hội thảo… trong đó chú ý đến đào tạo qua công việc thực tế gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát xác định kết quả công việc…; Đồng chí cũng chỉ ra 1 số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong chỉ đạo điều hành sản xuất của Liên đoàn

3.jpg

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Kềnh tổng kết các ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp thu ý kiến chia sẻ và chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm và yêu cầu Lãnh đạo các Phòng Ban chức năng Liên đoàn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ngay sau hội nghị cần xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cả về tiến độ và chất lượng, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động..phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013.

Theo ndwrpi.gov.vn