Kiểm tra tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn do Trung tâm Kỹ thuật và tư vấn tài nguyên nước thực hiện

Căn cứ quyết định số 139/QĐ-TNNQG về việc Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật và tư vấn tài nguyên nước.

Dẫn đầu Đoàn kiểm tra là ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, thư ký gồm có ông Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính; ông Lê Văn Tuyến – Phó Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất cùng một số thành viên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban, chuyên viên của một số Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

bai125_1_3a

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn mà Trung tâm Kỹ thuật và tư vấn tài nguyên nước thực hiện theo kế hoạch được giao năm 2017 và chất lượng thi công một số dự án đã thực hiện năm 2016.

Tại buổi làm việc, ông Kiều Văn Thế – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và tư vấn tài nguyên nước đã báo cáo: Trong năm 2016, Trung tâm đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, kịp thời triển khai các nhiệm vụ tài nguyên nước; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án chuyển tiếp trong năm 2017, trong đó có những đề án, dự án lớn như: Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn; Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc; Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Ông Kiều Văn Thế cũng nêu lên các khó khăn còn tồn tại khi thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn.

Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã tích cực xem xét tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và các sản phẩm của tất cả các dự án do Trung tâm Kỹ thuật và tư vấn tài nguyên nước thực hiện.

Qua đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kiểm tra từ các thành viên trong đoàn, báo cáo giải trình của Giám đốc Trung tâm, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao việc triển khai, thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn do Trung tâm thực hiện trong năm 2016, cũng như các dự án chuyển tiếp mà Trung tâm đang thực hiện trong năm 2017. Ông Triệu Đức Huy đề nghị Trung tâm tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa trong việc thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của các dự án được giao.

bai125_2_3a

Ông Kiều Văn Thế – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và tư vấn tài nguyên nước cảm ơn các ý kiến đánh giá, nhận xét của Đoàn kiểm tra đã trao đổi tại buổi làm việc, đồng thời tiếp thu và sẽ có báo cáo bổ sung, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.