Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Ngày 17/01/2017, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2017. Tới dự Hội nghị tổng kết có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Lãnh đạo Liên đoàn; Trưởng, Phó Phòng các Phòng chức năng; Đoàn trưởng và Phó Đoàn Trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung.

Ngày 17/01/2017, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2017. Tới dự Hội nghị tổng kết có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Lãnh đạo Liên đoàn; Trưởng, Phó Phòng các Phòng chức năng; Đoàn trưởng và Phó Đoàn Trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung.

bai7_1
Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, Ông Ngô Tuấn Tú – Phó Liên đoàn Trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.Trong năm qua, trước những khó khăn, thách thức của Ngành, đặc biệt là tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ nhưng với sự quyết tâm và quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện của Lãnh đạo Liên đoàn cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ viên chức và người lao động, Liên đoàn đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, kịp thời triển khai các nhiệm vụ tài nguyên nước, trong đó có 02 nhiệm vụ Chính phủ, 03 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, 01 nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước và dự án tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho Liên đoàn, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao, Liên đoàn đã tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng sản xuất dịch vụ với giá trị 17 tỷ đồng, nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân năm 2016 là 10,3 triệu đồng/người.
Tại Hội nghị, Liên đoàn cũng đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như sau:
1. Thực hiện tốt nhiệm vụ quy hoạch và điều tra, dự báo tài nguyên nước theo hướng “kinh tế hóa ngành Tài nguyên và Môi trường”; gắn hoạt động điều tra vào phát triển kinh tế – xã hội vùng miền, lãnh thổ, đẩy mạnh sản xuất dịch vụ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả kinh tế; từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên;
2. Đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá, quy hoạch, dự báo tài nguyên nước theo các lưu vực sông lớn, các vùng kinh tế trọng điểm; nghiên cứu khoa học – kỹ thuật, phát triển công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá, khai thác, sử dụng và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên nước;
3. Từng bước củng cố xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong công tác quy hoạch và điều tra tài nguyên nước và trong công tác điều hành, quản lý của Liên đoàn;
4. Tăng cường công tác tuyên truyền về các kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, quy hoạch tài nguyên nước, nâng cao vị thế của Liên đoàn (tăng cường viết bài về kết quả, sản phẩm các dự án, đề án nhiệm vụ, các nghiên cứu khoa học);
5. Tăng cường quản lý và vận hành mạng lưới quan trắc tài nguyên nước, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác thông báo dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, phục vụ tốt công tác quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ bền vững tài nguyên nước. Lập các đề xuất nhiệm vụ để đẩy mạnh việc ứng dụng dữ liệu quan trắc trong quy hoạch và điều tra tài nguyên nước.
Tại Hội nghị, đại diện các Phòng, đơn vị trực thuộc Liên đoàn đã chia sẻ, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyên môn và đặc biệt chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao .…

bai7_2
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, công nhân viên Liên đoàn đạt được trong năm 2016 và mong rằng trong thời gian tới Liên đoàn sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, đổi mới để ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.
Thay mặt cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Liên đoàn, ông Phan Chu Nam – Liên đoàn Trưởng cảm ơn chân thành sự chỉ đạo đầy tâm huyết của Phó Tổng Giám đốc Trung tâm và những ý kiến đóng góp nhiệt tình của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Liên đoàn. Với tinh thần đoàn kết trong toàn Liên đoàn, ông Phan Chu Nam bày tỏ quyết tâm sẽ biến những chỉ đạo và ý kiến đó thành kế hoạch cụ thể, nỗ lực, cố gắng phấn đấu hơn nữa để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
Cũng tại Hội nghị, Ông Nguyễn Chí Công đã thay mặt Bộ tài nguyên và Môi trường  trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Tài nguyên và Môi trường cho Ông Nguyễn Lưu và Ông Phan Thanh Sáng.

bai7_3
Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp ./.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

bai7_4

bai7_5

bai7_6