Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước

lat_11012017

Ngày 10/1/2017 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và đánh giá cán bộ lãnh đạo của Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Hằng – Chánh Văn phòng, đại diện các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước.

lat_11012017_1

Ông Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã đọc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra, là năm đầu thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng Bộ Trung tâm… cũng là năm đánh dấu 07 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ được giao, với sự đoàn kết, nhất trí và nỗ lực cao của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, tập thể đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao. Trong đó có một số kết quả nổi bật sau:

– Hoàn thành điều tra hiện trạng các nguồn thải tác động làm ô nhiễm nguồn nước thành phố Hà Nội; Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm mạng thông tin quan trắc tài nguyên nước thuộc đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”

– Hoàn thành dự án điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cạm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải – Đảo Cái Bầu, Quảng Ninh

– Hoàn thành điều tra tài nguyên nước dưới đất tại 03 vùng: Măng Cành, Pô Kô, Tân Cảnh tỉnh Kon Tum thuộc dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”.

– Kết thúc toàn bộ khối lượng thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”

– Hoàn thành 100% toàn bộ sản phẩm của dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”

– Hoàn thiện vượt kế hoạch toàn bộ khối lượng công việc được giao của nhiêm vụ đặc thù: Duy trì trang thông tin điện tử và mạng thông tin nội bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

– Đạt 200% kế hoạch được giao: thi công 17 điểm quan trắc khu vực Tỉnh Quảng Ninh của dự án đầu tư “Xây dựng mới 70 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Bắc trung bộ”

– Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao, Trung tâm đã chủ động tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn cho đơn vị.

Định hướng trọng tâm năm 2017

Thứ nhất: Nhanh chóng hoàn thiện bộ máy và cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Tăng cường nâng cao năng lực toàn diện đặc biệt coi trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ. Hoàn thiện việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị tại trụ sở mới của đơn vị.

Thứ hai: Tập trung nguồn lực và đội ngũ kỹ thuật trong việc đẩy mạnh nhiệm vụ công nghệ thông tin, ngoài ra tăng cường công tác tư vấn dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho CBCNV.

Thứ ba: Nâng cao công tác tuyên truyền, đăng tin viết bài giới thiệu kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kết quả thực hiện các hợp đồng tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Thứ tư: Hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý, các đơn vị liên quan, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước.

lat_11012017_2

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2016, đồng thời cũng đề nghị, trong những năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực công nghệ thông tin, áp dụng triệt để thông tin dữ liệu vào trong công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá ngành tài nguyên nước, ông cũng nói thêm ngành công nghệ thông tin từ lâu được Đảng và Nhà nước hết sức ưu ái và chú trọng phát triển, chính vì vậy đơn vị ta cần phải nắm bắt được ưu thế này và phải sớm kiện toàn, củng cố đội ngũ lãnh đạo, để có được bước đi vững chắc và tầm nhìn chiến lược trong tương lai. Ông Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước./.