Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước

tc_tttvSáng ngày 13/07/2016 tại Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Cường Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, bà Nguyễn Thị Hằng – Chánh Văn phòng Trung tâm QH&ĐTTNNQG; Lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm. Ông Kiều Văn Thế – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe ông Phan Quang Thức – Trưởng phòng Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước dưới đất trình bày báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Trong năm 2016, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước được giao  01 nhiệm vụ Chính phủ, 02 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, 01 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ; 01 đề tài khoa học cấp cơ sở. Sau 6 tháng đầu năm triển khai, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đu và quyết tâm cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là ông Kiều Văn Thế – Giám đốc Trung tâm, Trung tâm đã đạt được một số kết quả cụ th như sau:

– Đề án Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn đạt 45 % kế hoạch.
– Dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải” đạt 15%.
– Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” đạt 99%.
– Dự án “Biên hội – Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc” đạt 90%.
– Nhiệm vụ Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, khan hiếm nước phục vụ chống hạn tại tỉnh Gia Lai  Vùng Al Bá đạt 90%.
– Nghiên cứu khoa học và thực hiện xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển năng giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn đạt 92%.
– Nghiên cứu, đề xuất, áp dụng chỉ số tài nguyên nước mặt đánh giá khả năng nguồn nước, phục vụ QHTNN đạt 40%

Ngoài thực hiện các Nhiệm vụ Nhà nước giao, đơn vị luôn chú trọng đến phát triển các loại hình kinh tế dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho đơn vị. Đây cũng là một trong những điểm sáng của đơn vị so với các Trung tâm khác, khẳng định được sự lớn mạnh và trưởng thành vượt bậc của đơn vị. Tất cả điều này là nhờ vào sự năng nổ, nhiệt tình, chịu khó tìm tòi của Lãnh đạo Trung tâm.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai hoàn thành các dự án, công trình đã được giao. Cụ thể là:
– Tập trung triển khai chất lượng, tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao theo Quyết định 147/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; đồng thời lập kế hoạch, bố trí nguồn lực triển khai hoàn thành chất lượng, tiến độ, có hiệu quả khối lượng, nhiệm vụ bổ sung dự toán ngân sách nhà nước cuối năm 2016 do cấp trên giao;
– Tập trung, sắp xếp quy hoạch nguồn nhân sự phù hợp với vị trí việc làm, bổ sung nguồn nhân lực mới có trình độ chuyên môn chuyên sâu và trình độ ngoại ngữ cao nhất là về lĩnh vực quy hoạch, công nghệ và điều tra tài nguyên nước;
– Xây dựng chế độ chính sách lương, thưởng và phúc lợi xã hội để thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng; bổ sung sửa đổi các Quy chế cho phù hợp với thực tế của đơn vị trong từng gia đoạn và thời kỳ;
– Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học bằng các đề tài khoa học công nghệ, phát triển công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá khai thác sử dụng và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên nước, đặc biệt là công nghệ khoan, bơm, sử lý nguồn nước.
– Nâng cao công tác tuyên truyền, đăng tin, viết bài giới thiệu kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kết quả tư vấn dịch vụ lĩnh vực tài nguyên nước.
– Đẩy mạnh công tác tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực tài nguyên nước nhằm tăng nguồn thu nhập, nâng cao thương hiệu của đơn vị và cải thiện đời sống của CBVC.
– Hoàn thành các dạng công tác trong tháng 7 với dự án Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, khan hiếm nước phục vụ chống hạn tại tỉnh Gia Lai Vùng Al Bá.
Dự kiến trong tháng 11 tiến hành công tác nghiệm thu cấp cơ sở và cấp quản lý dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”.
– Dự kiến hoàn thành trong tháng 7 dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”.
– Trong tháng 9 hoàn thành hồ sơ sản phẩm chuẩn bị cho nghiệm thu cấp quản lý dự án “Biên hội – Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”.
– Dự kiến nghiệm thu vào cuối tháng 8 đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”.
– Dự kiến trong tháng 12: Hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu sản phẩm thực hiện Đề tài “Nghiên cứu đề xuất, áp dụng chỉ số tài nguyên nước mặt đánh giá khả năng nguồn nước, phục vụ quy hoạch tài nguyên nước”.

 Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

kvt

thuc

B_Hang1

tc_tttv

(TTDLQH&ĐTTNN)