Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Trung tâm Dữ liệu QH&ĐT TNN

SCuongChiều ngày 13/7/2016 tại Trung tâm QH&ĐT TNNQG diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Trung tâm Dữ liệu QH&ĐT TNN. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNNQG; Bà Nguyễn Thị Hằng – Chánh Văn phòng Trung tâm QH&ĐT TNNQG; lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu QH&ĐT TNN, cùng toàn bộ cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Dữ liệu QH&ĐT TNN.

 Hội nghị đã lắng nghe ông Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm DLQH&ĐTTNN trình bày báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm Trung tâm Dữ liệu QH&ĐT TNN với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đã thực hiện 02 nhiệm vụ Chính phủ, 02 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, 01 nhiệm vụ đặc thù; kết quả thực hiện như sau:

– Đề án: Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn đạt 40,4 % kế hoạch.

– Điều tra cơ bản tài nguyên môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải đạt 40,0%.

– Dự án: Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam đạt 62,8%.

– Dự án: Biên hội – Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc đạt 65,1%.

– Nhiệm vụ đặc thù: Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử và mạng thông tin nội bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đạt 55,5%.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao, Trung tâm đã khuyến khích các cá nhân, tập thể tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho đơn vị. 

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Trung tâm là:

– Trong thời gian tới đơn vị sẽ tiến hành các dạng công tác còn lại của đề án:” Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” như: khoan, bơm hút nước thí nghiệm; phân tích đánh giá hiện trạng các nguồn thải; lập bản đồ hiện trạng nguồn thải và ô nhiễm nước dưới đất tp. Hà Nội; hoàn thiện bộ phần mềm Hệ thống thông tin quan trắc tài nguyên nước và đưa vào vận hành thử nghiệm tại các đơn vị quản lý chuyên môn.

– Dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải” tiếp tục thực hiện các công việc còn lại như công tác khoan, công tác hút nước thí nghiệm lỗ khoan ở 5 giếng đào, công tác lấy mẫu.

– Dự án ”Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” tiếp tục thực hiện các hạng mục công việc còn lại theo kế hoạch được giao như: Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất: 20km2; Văn phòng chỉnh lý tài liệu quan trắc 468 số liệu.

– Dự án ”Biên hội – Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc” tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sản phẩm để tiến hành hội thảo, nghiệm thu cho phần khối lượng công việc còn lại là 33.363km2.

– Nhiệm vụ đặc thu ”Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử và mạng thông tin nội bộ của Trung tâm QH&ĐTTNNQG” tiếp tục hoàn thiện số bài đăng theo kế hoạch được giao, đảm bảo duy trì mạng và hoạt động của các trang thông tin điện tử: www.nawapi.gov.vn và www.vaci.org.vn.

 Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

b_Hang

c_Duc

(TTDLQH&ĐTTNN)