“Cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của công nhân các tổ đội sản xuất”

IMG_2326_reĐó là lời của Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh nhân chuyến thực địa, khảo sát tiến độ thực hiện Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại đô thị Hải Dương ngày 22/9/2016. Cùng đi thăm và làm việc với Tổng Giám đốc còn có Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy và đại diện Công đoàn Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

IMG_2167_re

IMG_2174_re

IMG_2109_re

Tổng Giám đốc và Công đoàn Trung tâm đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 07 Tổ đội sản xuất đang thực hiện Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại đô thị Hải Dương.

IMG_2099_re

IMG_2095_re

IMG_2160_re

Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh cho biết: “Công nhân là lực lượng luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của đơn vị. Đời sống tinh thần và vật chất của công nhân có đảm bảo, ổn định thì năng suất lao động mới tăng, dự án mới đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng cao. Hơn thế nữa, do đặc thù công việc nên điều kiện làm việc của công nhân còn nhiều khó khăn, vất vả, có những tổ đội sản xuất phải thi công tại những địa hình rất hiểm trở. Vì vậy, các cấp lãnh đạo và Công đoàn Trung tâm luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, khen thưởng động viên kịp thời để công nhân các tổ đội sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

IMG_2078_re

IMG_2128_re

IMG_2269_re

(Hồng Nhung – NAWAPI)