Bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản về việc tuyên truyền hoạt động tham vận động cộng đồng bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019. Theo đó, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có 1 sự kiện được đề xuất bình chọn là “Hoàn thành, công bố bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 thống nhất theo hệ quy chiếu quốc gia VN-2000 trên toàn quốc.”

Để hoạt động bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019 đạt hiệu quả, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và các đơn vị trực thuộc có thể tham gia bình chọn cho sự kiện “Hoàn thành, công bố bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 thống nhất theo hệ quy chiếu quốc gia VN-2000 trên toàn quốc.” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, chuyên mục Bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019, theo địa chỉ http://binhchonsukien.monre.gov.vn/ hoặc có thể bình chọn trực tiếp tại khung phía dưới đây.

Thời gian bắt đầu bình chọn từ 15h00 ngày 18-12-2019, và kết thúc lúc 15h00 ngày 28-12-2019.