Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đây là nội dung nhấn mạnh của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Sáng 25/1, tại Hà Nội, Đảng uỷ Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Phạm Tân Tuyến, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị.

small_20240125-bo-truong-hop-tk-dang-uy-bo-3.jpg
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TN&MT; Đồng chí Phạm Tân Tuyến, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí đại diện Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Lãnh đạo Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Uỷ ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo – Dân vận Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, cán bộ Văn phòng các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ; Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn TNCSHCM Bộ, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Bộ.

Củng cố niềm tin vững chắc vào chủ trương, chính sách của Đảng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TN&MT cho biết, năm 2023, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, Đảng ủy Bộ TN&MT tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ đã phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần chủ động, tích cực phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác Đảng và đạt nhiều kết quả nổi bật.

small_20240125-bo-truong-hop-tk-dang-uy-bo-5.jpg
Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Theo Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Lê Công Thành, trong năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Thủ trưởng các đơn vị để lãnh đạo triển khai và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chuyên môn trong năm 2023; nhiều lĩnh vực công tác có chuyển biến mới, thiết thực, hiệu quả, hơn bám sát yêu cầu thực tiễn xã hội.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; nhất là trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Trung ương qua đó nắm vững nền tảng tư tưởng của Đảng; xác lập và củng cố niềm tin vững chắc vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được tôi luyện, trưởng thành; bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, yên tâm công tác và có nhiều đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành TN&MT, và của từng đơn vị.

small_20240125-bo-truong-hop-tk-dang-uy-bo-4.jpg
Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tham dự Hội nghị

Cùng với đó, năm 2023, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng; các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trên tinh thần tự soi, tự sửa được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương ngày càng đi vào nền nếp, thiết thực, hiệu quả hơn. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, kịp thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng gắn với học tập, chia sẻ kinh nghiệm được chú trọng và là cách làm mới, thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh ưu điểm, Bí thư Đảng uỷ Lê Công Thành cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong năm qua, công tác Đảng của Đảng bộ Bộ vẫn còn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng sinh hoạt Chi bộ định kỳ và chuyên đề có nơi còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; vẫn còn Đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật …

small_20240125-bo-truong-hop-tk-dang-uy-bo-2.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị tổng kết, Thứ trưởng Lê Công Thành mong muốn các đại biểu tham dự cùng thẳng thắn chia sẻ, thảo luận đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, để rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Chương trình công tác năm 2023, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng của Đảng bộ Bộ TN&MT đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng năm 2023.

small_20240125-bo-truong-hop-tk-dang-uy-bo-10.jpg
Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Việt Hà đánh giá, Đảng bộ Bộ TN&MT có số lượng đảng viên đông thứ 3 trong số 61 Bộ, ban ngành các Cơ quan Trung ương, với đặc thù là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, các đảng viên có mặt ở khắp mọi miền của Tổ quốc, trong năm 2023, Đảng uỷ Bộ đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đảng bộ Bộ TN&MT đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, nhất là trong việc thực hiện các Chương trình hành động. Đặc biệt, Đảng bộ Bộ TN&MT đã luôn nỗ lực, chủ động, phát huy được tinh thần nêu gương của các đảng viên để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Đỗ Việt Hà đề nghị Đảng bộ Bộ TN&MT tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các quy định mới của Đảng, trong đó quan tâm, quán triệt sâu sắc các cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành năm 2023; làm tốt công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ mới, tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước về những chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực TN&MT; Tiếp tục phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đồng chí Nguyễn Việt Hà đề nghị Đảng ủy Bộ TN&MT cần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; đổi mới hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác sinh hoạt đảng dần dần tiến tới sổ tay điện tử, sinh hoạt trực tuyến; tăng cường giám sát tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay.

Xây dựng Đảng tạo sự đoàn kết, thống nhất

small_20240125-bo-truong-hop-tk-dang-uy-bo-14.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chúc mừng những thành tích mà Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã thực hiện tốt trong năm 2023, đặc biệt là chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tham mưu cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cũng đánh giá cao Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng.

small_20240125-bo-truong-hop-tk-dang-uy-bo-13(1).jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh rằng, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chỉ ra những tồn tại, đánh giá những khó khăn, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng để vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa phát triển công tác đảng, Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường phải làm tốt công tác xây dựng Đảng để hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cấp dưới để tạo được sự thống nhất và toàn diện về lãnh đạo, chỉ đạo, tạo được sự đoàn kết, thống nhất và có được sức mạnh tổng hợp.

Nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng là nền tảng, là “then chốt” cho sự phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó các cán bộ, đảng viên là “hạt nhân” quan trọng, do đó bên cạnh việc tổ chức, xây dựng Đảng tốt, các cấp Đảng của Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường hơn nữa đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác chuyên môn, lựa chọn, đánh giá, phân tích đúng chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chỉ ra rằng, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao sẽ góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, phải tạo điều kiện để phát huy vai trò người đảng viên, nhất là người trẻ hăng hái, nhiệt tình trong công tác chuyên môn lẫn công tác xây dựng Đảng.

small_20240125-bo-truong-hop-tk-dang-uy-bo-16.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị chú trọng vào nhiệm vụ sắp xếp vị trí việc làm ưu tiên các cán bộ trẻ, cán bộ nữ dựa trên tiêu chí minh bạch, rõ ràng.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cũng đề nghị nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với Thủ trưởng đơn vị, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức gắn với thực hiện chế độ, chính sách mới. Trong đó chú trọng vào nhiệm vụ sắp xếp vị trí việc làm ưu tiên các cán bộ trẻ, cán bộ nữ dựa trên tiêu chí minh bạch, rõ ràng; tăng cường tổng kết, tham mưu, xây dựng chính sách gắn liền với thực tiễn.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng phải luôn được tăng cường. Các phương pháp kiểm tra, giám sát đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát tiếp tục được đổi mới, thiết thực. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể cần được quan tâm chỉ đạo, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Bộ TN&MT phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần chủ động trong mọi nhiệm vụ

Trước đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Tân Tuyến, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

small_20240125-bo-truong-hop-tk-dang-uy-bo-1.jpg
Đồng chí Phạm Tân Tuyến, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo đồng chí Phạm Tân Tuyến, năm 2024, Đảng uỷ Bộ TN&MT tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ; tích cực, chủ động, tăng cường hơn nữa việc phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và các cơ quan, đơn vị với phương châm “Đoàn kết – kỷ cương, chủ động – linh hoạt, kịp thời – hiệu quả, phát triển – bứt phá” tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới tư duy phát triển, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát huy các nguồn lực tài nguyên và môi trường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024).

small_20240125-bo-truong-hop-tk-dang-uy-bo-8.jpg
small_20240125-bo-truong-hop-tk-dang-uy-bo-7.jpg
small_20240125-bo-truong-hop-tk-dang-uy-bo-9.jpg
small_20240125-bo-truong-hop-tk-dang-uy-bo-6.jpg

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Năm 2024, Đảng uỷ Bộ đặt mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên của Đảng bộ được học tập, quán triệt, phổ biến và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn; 100% cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thực hiện nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ; 100% cấp ủy trực thuộc, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đề ra; 100% cấp ủy tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ; giữa cấp ủy với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

100% cấp ủy trực thuộc, đảng viên trong Đảng bộ Bộ TN&MT triển khai học tập, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2024 phù hợp với lĩnh vực công tác; Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho khoảng 500 quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp từ 150 đảng viên mới trở lên. 100% Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng phục vụ công tác Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận, bổ sung, làm rõ thêm những kết quả cũng như phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong năm 2024. Trong đó tập trung vào 4 nội dung về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng trong tham mưu tổng hợp xây dựng chính sách pháp luật về đất đai; tham mưu thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ ngành TN&MT; tham mưu tổ chức triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp cán bộ; tham mưu thực hiện đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn